Partija Tvarka ir teisingumas pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą

2020-04-23

2020 m. balandžio 23 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) įvertino partijos ,,Tvarka ir teisingumas" veiklą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės aspektu.

Partija Tvarka ir teisingumas pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą

VRK, gavusi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pranešimą apie ikiteisminio tyrimo metu pareikštą įtarimą partijai ,,Tvarka ir teisingumas", kuriame nurodoma, kad tyrimo metu nustatyti galimi jos pažeidimai, kurie taip pat yra vertintini ir politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės aspektu, sudarė darbo grupę visoms aplinkybėms ištirti.

VRK sudaryta darbo grupė, susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kreipėsi su prašymais paaiškinti susiklosčiusias aplinkybes tiek į politinę partiją, tiek į kitus susijusias fizinius ir juridinius asmenis.

Darbo grupė, susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir gautais suinteresuotų šalių paaiškinimais, parengė vykdyto tyrimo išvadą, kuri buvo pristatyta VRK posėdyje.

VRK nariai, susipažinę su darbo grupės tyrimo išvadomis, pripažino paramos koncertą „Pirk dramblį" Rolando Pakso politine reklama; taip pat tai, kad, surengiant paramos koncertą „Pirk dramblį" bei skleidžiant apie jį informaciją ir paramos koncerto „Pirk dramblį" metu propaguojant partijos pirmininką Rolandą Paksą ir populiarinant jo, kaip politiko, vardą, Partijai Tvarka ir teisingumas suteiktos viešinimo paslaugos.

VRK pripažino, kad Partija Tvarka ir teisingumas, neatlygintinai gaudama viešinimo paslaugas, susijusias su paramos koncertu „Pirk dramblį", pažeidžiant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą, priėmė nepiniginę auką ne politinės kampanijos laikotarpiu. Atitinkamai VRK pripažino Partijos Tvarka ir teisingumas išlaidomis ir juridinių asmenų, teikusių Partijos Tvarka ir teisingumas XII kongreso dalyvių maitinimo išlaidas, kurių bendra suma 11 575,53 Eur (39 968,00 Lt), nepiniginėmis aukomis. Dėl to, buvo nustatyta, kad Partija Tvarka ir teisingumas pažeidė Politinių partijų įstatymą, draudžiantį politinių partijų finansavimą iš neleistinų šaltinių, t. y. nepiniginėmis juridinių asmenų aukomis.

VRK, įvertinusi Partijos Tvarka ir teisingumas veiklą, pripažino, kad ji padarė šiurkščius Politinių partijų įstatyme numatytus pažeidimus, 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikdama žinomai klaidingus duomenis, t. y. nenurodžiusi gautų nepiniginių juridinių asmenų lėšų ir partijos XII kongreso dalyvių maitinimo išlaidų, todėl nebuvo galimybės nustatyti, ar Partijos Tvarka ir teisingumas 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys atitiko tikrovę.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, buvo nuspręsta neskirti Partijai Tvarka ir teisingumas valstybės biudžeto asignavimų vienam pusmečiui.

 

Kontaktams:
tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt