Lietuvos atstovai dalyvavo Europos rinkimų organizatorių asociacijos konferencijoje

2019-09-30

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atstovės – VRK pirmininko pavaduotoja-sekretorė Svetlana Misevičienė ir Mokymų ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Ivanauskaitė-Pettinari – dalyvavo 2019 m. rugsėjo 25–26 d. Europos rinkimų organizatorių asociacijos (ACEEEO) 28-ojoje konferencijoje ,,Teisminė rinkimų teisės ir rinkimų skaidrumo apsauga".

Lietuvos atstovai dalyvavo Europos rinkimų organizatorių asociacijos konferencijoje

Konferencijos metu pranešimus skaitė rinkimų organizatoriai iš viso pasaulio, tarptautinių ir tarpvyriausybinių institucijų (pavyzdžiui, Jungtinių Tautų, Tarptautinių rinkimų fondo (IFES), Europos Sąjungos) ir įmonių (Facebook) atstovai. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Kristina Ivanauskaitė-Pettinari taip pat konferencijoje pristatė pranešimą ,,Rinkimų į Europos Parlamentą pamokos: Lietuvos atvejis".
Konferencijos pabaigoje dalyviai priėmė rekomendacijų dėl rinkimų teisės teisminės apsaugos ir rinkimų skaidrumo sąrašą. Rekomendacijoje buvo pažymėta, kad teisminė rinkimų apsauga turėtų apimti visus rinkimų organizavimo ir vykdymo etapus. O rinkimų organizavimo ir vykdymo procesas turi vykti taip, kad būtų užtikrintos visos visuomenės ir tarptautinių subjektų galimybės jį stebėti.
Kadangi konferencijos dalyviai pripažino sąžiningų ir greitų rinkimų procedūrų vienodą svarbą, todėl rekomendacijose pažymėjo, kad šios demokratinius rinkimus užtikrinančios vertybės turėtų būti tinkamai subalansuotos. Nepaisant to, kad nors ir šios vertybės tarpusavyje konkuruoja, tačiau nei viena iš jų neturėtų būti numenkinama. Todėl rinkimų ginčiai turi būti sprendžiami ir diskusijos turi vykti skaidriai, vadovaujantis aiškiomis teisės aktuose numatytomis taisyklėmis.
Be to, konferencijos dalyviai paragino socialinių tinklų platformų atstovus, ne tik dalyvavusius konferencijoje, priimti sprendimus dėl jų politikos rinkimų srityje ir numatyti būdus kaip ją skaidrinti .
ACEEEO buvo įsteigta 1991 m. Jos steigėjai siekė stiprinti pasitikėjimą demokratiniais procesais, informuoti visuomenę apie rinkimų sistemas ir įvairius balsavimo būdus, pažymėti svarbų parlamentų, vyriausybių, politikų ir pasaulio lyderių vaidmenį stiprinant demokratiją.


Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6528
El. p.: komunikacija@vrk.lt