Išplėstas su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamų pareigų sąrašas

2020-02-06

Išplėstas su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamų pareigų sąrašas

Vyriausioji rinkimų komisija (Komisija) primena, kad 2020 m. vasario 1 dieną įsigaliojo nauja Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies redakcija, pagal kurią savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su viešosios įstaigos, kurios savininkė ar viena iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo ir kito organo nario pareigomis, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo, kolegialaus valdymo ir kito organo nario pareigomis, su tos savivaldybės valdomos akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės kolegialaus valdymo ir kito organo nario pareigomis arba su tos savivaldybės valdomos akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės vadovo pareigomis.

Komisija pažymi, kad šie pakeitimai palies nemažai savivaldybių tarybų narių, kurie iki 2020 m. vasario 1 d. galėjo dirbti savivaldybių valdomų viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat savivaldybės įmonių kolegialių organų, kuriems nėra priskirtos šių įstaigų ir organizacijų valdymo funkcijos, nariais (pvz.: stebėtojų tarybos nariais). Be to, nuo šiol turės būti nutraukta praktika savivaldybių tarybų narius deleguoti į minėtų įmonių ir organizacijų akcininkų ar dalininkų susirinkimus.

Komisija pabrėžia, kad savivaldybių tarybų nariai, einantys su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamas pareigas, privalo vadovautis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis.