VRK ragina gerbti rinkėjų pageidavimą negauti politinės reklamos

2023-02-15

Reaguodama į rinkėjų paklausimus, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ragina politinės kampanijos dalyvius gerbti rinkėjų lūkestį negauti politinės reklamos į jų pašto dėžutes.

VRK ragina gerbti rinkėjų pageidavimą negauti politinės reklamos

Prieš kiekvienus rinkimus į VRK kreipiasi rinkėjai klausdami, kodėl jiems yra platinami lankstinukai, brošiūros ar kita dalijamoji medžiaga nepaisant aiškiai ant gyventojo pašto dėžutės užklijuoto prašymo „Nepageidauju gauti reklamos". 

Rinkimų kodeksas nenumato draudimo teikti politinę reklamą, jeigu yra aiškiai išreikštas asmens nesutikimas. Taip pat tokio draudimo kodekse nėra ir teikiamiems įprastinio pobūdžio informaciniams pranešimams apie valstybės politikų ar politinių partijų veiklą.   

Tačiau atsižvelgdama į rinkėjų prašymus ir nepasitenkinimą, VRK ragina valstybės politikus, politines organizacijas bei kitus politinės kampanijos dalyvius gerbti žmonių prašymus ir nedalinti jiems nepageidaujamų leidinių su politine reklama ar kita su rinkimais susijusia informacija, tokiais atvejais, kai gyventojai yra išreiškę aiškų pageidavimą tokios informacijos negauti. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt