Vasario 16–ąją prasidės pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškinių dokumentų pateikimas

2019-02-11

2019 m. vasario 16 d. (šeštadienį) prasidės pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškinių dokumentų pateikimas Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

Vasario 16–ąją prasidės pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškinių dokumentų pateikimas

Teisės aktai numato, kad pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas pradedamas ne anksčiau kaip likus 85 dienoms ir baigiamas ne vėliau kaip likus 65 dienoms iki rinkimų dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 16 d. iki 2019 m. kovo 8 d.

Pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus, ketinantys pareiškinius dokumentus atnešti į VRK jų pirmąją priėmimo dieną – 2019 m. vasario 16 d. (šeštadienį) – prašomi iš anksto rezervuoti šiam susitikimui skirtą laiką el. paštu rinkim@vrk.lt.

Teisės aktai įpareigoja VRK per 3 dienas nuo pareiškinių dokumentų gavimo dienos pretendentui išduoti rinkėjų parašų rinkimo lapus.

Lietuvos Respublikos Konstitucija numato, kad kandidatas į Respublikos Prezidentus turi surinkti ne mažiau kaip 20 tūkstančių jo kandidatūrą palaikančių rinkėjų parašų.

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas įtvirtina, kad pretendentus būti kandidatais į Respublikos Prezidentus gali kelti, remti partijos, įregistruotos pagal Politinių partijų įstatymą, ne vėliau kaip likus 185 dienoms iki rinkimų, atitinkančios Politinių partijų įstatymo nustatytus reikalavimus dėl partijos narių skaičiaus ir neturinčios partijos, kuriai inicijuojamas likvidavimas, ar likviduojamos partijos teisinio statuso.

2019 m. vasario 16 d. baigiamas savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimas 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimams. Kadangi tai šeštadienis, dokumentai bus priimami iki š. m. vasario 18 d. (pirmadienio). Asmenys užsiregistravę politinės kampanijos dalyviais 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimams yra skelbiami čia. Neužsiregistravusieji teikti pareiškinių dokumentų teisės neturės.

Su pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškinių dokumentų sąrašu galima susipažinti čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt