Tautinės mažumos apie rinkimus informuojamos jų etnine kalba

2023-02-23

Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pasirūpino tautinių mažumų atstovų informavimu apie rinkimus jų etnine kalba.

Tautinės mažumos apie rinkimus informuojamos jų etnine kalba

Tautinių mažumų laikraščiuose „Kurier Wilenski" (lenkų kalba) ir „Obzor" (rusų kalba) publikuojami straipsniai su svarbiausia informacija apie rinkimus. 

Taip pat parengti ir išplatinti infografikai lenkų kalba. Juose vizualizuotai pateikta informacija apie balsavimą iki rinkimų dienos su detalizuota balsavimo vokais procedūra ir biuletenio pildymo tvarka su išaiškinimu, kaip rinkėjams reitinguoti kandidatus taip suteikiant jiems pirmumo balsų. 

VRK taip pat pažymi, kad politinė reklama taip pat galima tautinių mažumų kalbomis. Rinkimų kodeksas nenumato draudimo skleisti politinę reklamą ne lietuvių (valstybine) kalba, todėl kandidatai ir kiti politinės kampanijos dalyviai turi teisę laisvai pasirinkti politinės reklamos skleidimo priemones ir būdus, kiek tai neprieštarauja imperatyvioms Rinkimų kodekso 98 str. 3 dalies nuostatoms. 

Rinkėjų teisę į informaciją apie rinkimus, tiek politinės kampanijos dalyvių teisę vykdyti rinkimų agitaciją jų etnine kalba pripažįsta tarptautinės organizacijos: Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę" (Venecijos komisija). Šiais klausimais jų pozicijos, ginančios tautinių mažumų teises, yra išdėstytos daugelyje jų priimtų dokumentų. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt