Rekomendacijos: kaip rinkimų laikotarpiu užtikrinti žmogaus teisių principų laikymąsi?

2019-05-08

Europos lygybės institucijų tinklas „EQUINET" parengė rekomendacijas, kaip rinkimų laikotarpiu užtikrinti žmogaus teisių principų laikymąsi.

Rekomendacijos: kaip rinkimų laikotarpiu užtikrinti žmogaus teisių principų laikymąsi?

„EQUINET" yra Europos lygybės institucijų tinklas, kurį sudaro 49 lygybės institucijos iš 36 Europos šalių, įskaitant visas ES valstybes nares. Nacionalinės lygybės institucijos yra valstybės institucijos, teikiančios pagalbą nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims, stebinčios ir vertinančios su diskriminacija susijusią situaciją ir prisidedančios prie sąmoningumo apie žmogaus teises ir pagarbą įvairovei didinimo. Lygybės institucijos savo veiklą vykdo visais Europos Sąjungos teisėje įtvirtintais lyties, rasės ir etninės priklausomybės, amžiaus, seksualinės orientacijos, religijos arba įsitikinimų ir negalios pagrindais.

Europos lygybės institucijų tinklas „EQUINET" atkreipia dėmesį į vis dažnesnius pranešimus apie rinkimų kampanijas Europoje, kuriose, pasiteisinant asmeninės nuomonės raiška ar net rūpesčiu žmogaus teisėmis, kurstoma neapykanta, pasibjaurėjimas ir diskriminacija prieš tam tikras visuomenės grupes.

„EQUINET" pripažįstant, kad diskriminacija, priekabiavimas, neapykantos kurstymas ir vienos asmenų grupės prigimtinio pranašumo idėjomis ar teorijomis pagrįstos ideologijos ar diskursai rinkimų kampanijose tiesiogiai prieštarauja demokratijos principams ir gali pakenkti demokratinių valstybių ir bendrų konstitucinių tradicijų pamatinėms vertybėms, buvo paruoštos rekomendacijos, kuriomis siūloma vadovautis rinkimų kampanijos laikotarpiu politinėms partijoms, kandidatams, kartu dirbantiems žmonėms ir žiniasklaidai.

Su rekomendacijomis susipažinti galima čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt