Kokios sumos politinės kampanijos dalyvių sąskaitose likus savaitei iki rinkimų?

2023-02-27

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kad likus 7 dienoms iki savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, rinkimų politinėms kampanijoms finansuoti politinės kampanijos dalyviai jau yra gavę 5 mln. 476 tūkst. 841 eurus.

Kokios sumos politinės kampanijos dalyvių sąskaitose likus savaitei iki rinkimų?

Remiantis politinės kampanijos iždininkų pateiktais duomenimis, didžiausią dalį šios sumos – 3 832 670 eurų – sudaro lėšos, kurias pervedė pačios politinės organizacijos.

1 440 502 eurus iki š. m. vasario 26 d. yra suaukoję fiziniai asmenys (kandidatų į savivaldybės tarybą lėšos taip pat apskaitomos kaip fizinių asmenų aukos). Dar 203 668 eurus yra skyrę kandidatai į merus iš savo asmeninių lėšų.

Tiesa, dalis šių lėšų jau išleista, tai yra apmokėta 3 190 876,66 Eur politinės kampanijos išlaidų.

VRK primena, kad galima priimti aukas, suteiktas iki kovo 3 d. Tokiu atveju, jei auka buvo pervesta vėliau negu paskutinę darbo dieną iki rinkimų agitacijos draudimo pradžios, ją priimti yra draudžiama.

Po kovo 3 d. į politinės kampanijos sąskaitą lėšas pervesti gali tik:   

  • politinė organizacija, jei veda lėšas į savo ar kandidatų sąrašo politinės kampanijos sąskaitą, tačiau negalima pervesti lėšų į kandidatų į merus politinės kampanijos sąskaitas, jei tie kandidatai registruoti savarankiškais kampanijos dalyviais;
  • kandidatai į merus, kurie yra registruoti savarankiškais dalyviais ir perveda lėšas į savo politinės kampanijos sąskaitą;
  • kandidatai į merus, registruoti atstovaujamaisiais kampanijos dalyviais, jei lėšas perveda į jiems atstovaujančio dalyvio (politinės organizacijos, kandidatų sąrašo) politinės kampanijos sąskaitą.

Antrajame ture dalyvaujančių kandidatų į merus kampanijoms finansuoti bus galima aukoti nuo kovo 6 d. iki kovo 17 d.

Aukas bus galima pervesti į paties kandidato politinės kampanijos sąskaitą, jeigu jis registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu, arba jį atstovaujančio savarankiško dalyvio (kandidatų sąrašo, politinės organizacijos) politinės kampanijos sąskaitą.

SVARBU! Politinės kampanijos dalyvis neturi teisės naudoti politinei kampanijai finansuoti gautų, tačiau politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje neregistruotų aukų.

Detali informacija apie tai, kas, kada ir kokią sumą paaukojo politinės kampanijos dalyviams, skelbiama ir nuolat atnaujinama VRK svetainėje

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt