Po teismo išaiškinimo panaikinta kandidato į Anykščių rajono merus Kęstučio Tubio registracija

2023-03-07

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovo 7 d. posėdyje priėmė sprendimą panaikinti kandidato į Anykščių rajono merus Kęstučio Tubio registraciją. VRK sprendimas priimtas vykdant įsiteisėjusį Panevėžio apygardos teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje bei gavus šio teismo išaiškinimą dėl su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų išsprendimo.

Po teismo išaiškinimo panaikinta kandidato į Anykščių rajono merus Kęstučio Tubio registracija

Panevėžio apygardos teismo išaiškinimą dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato į Anykščių rajono merus Kęstučio Tubio pripažinimo kaltu teismo sprendimu ir šio teismo sprendimo įgyvendinimo VRK gavo likus 2 dienoms iki rinkimų, kovo 3-ąją. 

Teismo išaiškinime nurodyta, kad „teismas, spręsdamas baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą, vadovavosi valstybės tarnautojo sąvoka, įtvirtinta Respublikos baudžiamojo kodekso 230 straipsnio 1 dalyje, nustatančia, kad šiame skyriuje (XXXIII Skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams) nurodyti valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, teisėjai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir kiti asmenys, kurie, dirbdami ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eidami pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas"

Vadovaujantis Rinkimų kodeksu, tokiais atvejais, kai įregistravusi kandidatą VRK nustato, kad kandidatas neatitinka nustatytų reikalavimų ir iki rinkimų yra likę mažiau kaip 12 dienų, VRK dėl kandidato registravimo panaikinimo sprendžia po rinkimų dienos, bet ne vėliau kaip iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo dienos. 

Kaip numato Rinkimų kodekso 81 straipsnio 6 dalis, artimiausiame VRK posėdyje po rinkimų dienos ir buvo sprendžiama dėl Kęstučio Tubio registracijos. 

Remdamasi teismo išaiškinimu, VRK priėmė sprendimą panaikinti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato Kęstučio Tubio, registravimą kandidatu į Anykščių rajono savivaldybės Nr. 4 merus ir savivaldybės tarybos narius. Šis VRK sprendimas gali būti skundžiamas teismui. 

Rinkimų kodeksas nurodo, kad tais atvejais, jeigu kandidato registracija panaikinama po rinkimų dienos, „už jį vienmandatėje rinkimų apygardoje paduoti rinkėjų balsai ir (arba) daugiamandatėje rinkimų apygardoje jo gauti rinkimų reitingo balsai pripažįstami negaliojančiais". 

Rinkimų Anykščių rajone pripažinti negaliojančiais nėra pagrido

Rinkimų pripažinimą negaliojančiais reglamentuoja Rinkimų kodekso 181 straipsnis. Jame nurodyta, kad „Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje negaliojančiais, jeigu nustato, kad:

1) šio kodekso 193 straipsnyje nurodyti šiurkštūs pažeidimai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams;

2) rinkimų dokumentų klastojimas ar jų praradimas turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams;

3) pagal balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus negalima nustatyti rinkimų rezultatų.

Nė viena iš šių dalių nėra įvykusi šių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų metu. Dėl to nėra pagrindo pripažinti rinkimus Anykščių rajono savivaldybėje negaliojančiais. 

Todėl vadovaujamasi Rinkimų kodekso 167 straipsnio 4 dalimi, kuri nurodo, kad „jeigu pirmą kartą balsuojant mero rinkimuose nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos šio kodekso nustatyta tvarka rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų balsuojant pirmą kartą". 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt