Po teismo nutarties panaikinta kandidatės į Visagino meres Dalios Štraupaitės registracija

2023-03-09

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovo 9 d. posėdyje priėmė sprendimą panaikinti kandidatės į Visagino meres Dalios Štraupaitės registraciją. VRK sprendimas priimtas vykdant įsiteisėjusį Panevėžio apygardos teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje.

Po teismo nutarties panaikinta kandidatės į Visagino meres Dalios Štraupaitės registracija

2023 m. kovo 8 d. VRK gautoje Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegijos nutartyje nurodyta, kad „Pagal BK 68(1) str. Daliai Štraupaitei paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – teisės 3 (trejus) metus būti paskirtai į valstybės ar savivaldybės bei jų įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas atėmimą".

Rinkimų kodeksas nurodo, kad tais atvejais, jeigu kandidato registracija panaikinama po rinkimų dienos, „už jį vienmandatėje rinkimų apygardoje paduoti rinkėjų balsai ir (arba) daugiamandatėje rinkimų apygardoje jo gauti rinkimų reitingo balsai pripažįstami negaliojančiais".

Pripažinti rinkimus Visagine negaliojančiais nėra teisinio pagrindo.

Rinkimų pripažinimą negaliojančiais reglamentuoja Rinkimų kodekso 181 straipsnis. Jame nurodyta, kad „Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje negaliojančiais, jeigu nustato, kad:

1) šio kodekso 193 straipsnyje nurodyti šiurkštūs pažeidimai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams;

2) rinkimų dokumentų klastojimas ar jų praradimas turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams;

3) pagal balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus negalima nustatyti rinkimų rezultatų".

Nė viena iš šių dalių nėra įvykusi šių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų metu. Dėl to nėra pagrindo pripažinti rinkimus Visagino savivaldybėje negaliojančiais. 

Todėl vadovaujamasi Rinkimų kodekso 167 straipsnio 4 dalimi, kuri nurodo, kad „jeigu pirmą kartą balsuojant mero rinkimuose nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos šio kodekso nustatyta tvarka rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų balsuojant pirmą kartą". 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt