Panaikinta 10 visuomeninių rinkimų komitetų registracija

2019-02-26

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nuo pareiškinių dokumentų pateikimo pradžios, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 8 d., panaikino 10 visuomeninių rinkimų komitetų, kurie registravosi savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, registraciją.

Panaikinta 10 visuomeninių rinkimų komitetų registracija
Keturių visuomeninių rinkimų komitetų – „Dariaus Petrausko komanda – vieningas Kėdainių kraštas", „Klaipėdos ateitis", „Laisvi, laimingi Lazdijai" bei „Už Raseinių kraštą, kuriuo didžiuojamės" registracija buvo panaikinta, nes nepateikė pareiškinių dokumentų.
Likusių 6 komitetų, t. y. „Už Kaišiadoris", „Už Marijampolės vienybę", „Kviečiu aš tautą", „Piliečių balsas", „Ukmergė mano širdyje" ir „Piliečių jėga ir teisingumas", registraciją VRK panaikino vadovaudamasi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 7 dalies 2 punktu nustačiusi, kad komitetų narių liko mažiau, negu numatyta įstatyme. 
Atsižvelgiant į VRK sprendimus, kuriuose panaikintas šių visuomeninių rinkimų komitetų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių statusas, minėtų komitetų sudaryti kandidatų sąrašai toliau 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose nedalyvauja.
 
 
 
Kontaktams: