Kiek ir kokių rinkimų biuletenių, rinkėjai balsuojantys gegužės 26 d. rinkimuose, gaus?

2019-05-17

Š. m. gegužės 26 d. vyks rinkimai į Europos Parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimų pakartotinis balsavimas. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena, kad rinkėjams bus išduodami 2 balsavimo biuleteniai, skirti balsavimui už Lietuvos Respublikos Prezidentą ir rinkimams į Europos Parlamentą.

Kiek ir kokių rinkimų biuletenių, rinkėjai balsuojantys gegužės 26 d. rinkimuose, gaus?

Pildant Respublikos Prezidento rinkimų biuletenį, rinkėjas galės pažymėti vieną kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus iš rinkimų biuletenyje pateiktų dviejų kandidatų sąrašo. Kandidatai į Respublikos Prezidentus rinkimų biuleteny bus išdėstomi abėcėlės tvarka.

Tą pačią dieną vyks balsavimas ir rinkimuose į Europos Parlamentą. Rinkėjams bus pateiktas vienas biuletenis. Biuletenyje vertikaliai bus išdėstyti kandidatų sąrašai. Rinkėjas galės pažymėti vieną kandidatų sąrašą, o biuletenio apačioje, horizontaliai, bus 5 langeliai, kuriuose rinkėjai turės teisę įrašyti pasirinkto sąrašo kandidatų numerius, t. y. pasirinktiems kandidatams suteikti reitingo balus. Reitinguoti nėra privaloma. Rinkėjui nesuteikus reitingo balų, bus laikoma, kad jis išreiškė pritarimą partijos, visuomeninio rinkimų komiteto ar koalicijos sudarytam kandidatų sąrašo eiliškumui.

Asmenys, norintys susipažinti su pavyzdiniu rinkimų biuleteniu į Europos Parlamentą, gali čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt