Pretendentas į kandidatus 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimuose pristatys pareiškinius dokumentus

2019-02-28

Šiandien, vasario 28 d., 12.30 val. Valdemar Tomaševski, pretendentas į kandidatus Respublikos Prezidento rinkimuose, ketina atnešti pareiškinius dokumentus į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK).

Pretendentas į kandidatus 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimuose pristatys pareiškinius dokumentus
Teisės aktai numato, kad pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas pradedamas ne anksčiau kaip likus 85 dienoms ir baigiamas ne vėliau kaip likus 65 dienoms iki rinkimų dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 16 d. iki 2019 m. kovo 8 d.
Lietuvos Respublikos įstatymai įpareigoja VRK per 3 dienas nuo pareiškinių dokumentų gavimo dienos pretendentui išduoti rinkėjų parašų rinkimo lapus. Lietuvos Respublikos Konstitucija numato, kad kandidatas į Respublikos Prezidentus turi surinkti ne mažiau kaip 20 tūkstančių jo kandidatūrą palaikančių rinkėjų parašų.
Su pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškinių dokumentų sąrašu galima susipažinti čia.
 
 
 
Kontaktams: