4 279 asmenys, kurie pripažinti neveiksniais rinkimų teises ribojančiose srityse, neturės teisės balsuoti savivaldybių rinkimuose

2019-02-28

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnyje visiems piliečiams, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, garantuojama rinkimų teisė. Greta pažymint, kad rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

4 279 asmenys, kurie pripažinti neveiksniais rinkimų teises ribojančiose srityse, neturės teisės balsuoti savivaldybių rinkimuose
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) patvirtinus galutinį rinkėjų, turinčių teisę dalyvauti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose sąrašą, buvo nuspęsta, kad rinkimų apylinkių galutiniuose rinkėjų sąrašuose yra įrašyta 2 458 013 rinkėjų. Prireikus pakartotinio balsavimo, kuris vyktų 2019 m. kovo 17 d., rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašuose bus papildomai įrašyti 1 087 rinkėjai, kuriems 18 metų sukaks nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. kovo 17 d.
Registre įregistruotas 8 471 asmuo, kuris yra pripažintas neveiksniu tam tikrose srityse (įskaitant, bet neapsiribojant, rinkimų teises ribojančias sritis). VĮ Registrų centras duomenimis, šiuo metu yra 4 279 asmenys, kurie pripažinti neveiksniais rinkimų teises ribojančiose srityse. Šie asmenys, vadovaujantis Konstitucija, neturi teisės balsuoti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose.
Atkreiptinas dėmesys, kad VĮ Registrų centras duomenimis, Lietuvos Respublikoje yra 4 192 asmenys, kurie nėra pripažinti neveiksniais rinkimų teises ribojančiose srityse, tačiau šie asmenys pripažinti neveiksniais kitose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Šie asmenys turės teisę balsuoti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose.
Primename, kad įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimus, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimų įstatymus. Šiais įstatymais iš esmės buvo pakeista asmens veiksnumo ribojimo samprata ir akcentuojama, jog asmens veiksnumo ribojimas yra kraštutinė priemonė, o siekiamybė – asmens visiško veiksnumo išlaikymas, sudarant sąlygas asmeniui gauti reikiamą pagalbą savo teisėms įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta, kad asmuo teismo sprendimu pripažįstamas neveiksniu ne visose srityse, kaip buvo anksčiau, o tik kai kuriose srityse. Išskiriamos dvi pagrindinės sričių grupės: turtinių santykių ir neturtinių santykių. Prie turtinių santykių sričių priskiriama: asmeninių pajamų (išlaidų) tvarkymas, kilnojamojo (nekilnojamojo) turto valdymas, paveldėjimo teisiniai santykiai ir pan. Prie asmeninių neturtinių santykių sričių galima priskirti rinkimų, sveikatos priežiūros, savitvarkos įgūdžių, šeimos santykių ir kitas sritis.
 
Kontaktams: