Tautinės mažumos turi teisę būti informuotos apie rinkimus jų etnine kalba

2019-05-24

Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) pasiekia pranešimai apie galimai padarytus pažeidimus dėl ne valstybinės kalbos vartojimo politinėje reklamoje.

Tautinės mažumos turi teisę būti informuotos apie rinkimus jų etnine kalba

Respublikos Prezidento rinkimų ir Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymai numato, kad rinkimų agitacija gali būti bet kokių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Konstituciją ir įstatymus, prieštarauja moralei, teisingumui ar visuomenės darnai, neatitinka sąžiningų ir garbingų rinkimų.

Vis tik, nors Reklamos įstatymo 4 straipsnyje nustatyti Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimai turi būti taikomi rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui, tačiau pats Reklamos įstatymas nereglamentuoja politinės reklamos skleidimo sąlygų.

Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnyje numatyta, kad reikalavimus, keliamus politinei reklamai, jos skelbimo ir žymėjimo tvarką visuomenės informavimo priemonėse nustato Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas bei kiti teisės aktai. Taigi pastarasis įstatymas, taip pat Išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklės, patvirtintos VRK, yra specialieji teisės aktai, nustatantys reikalavimus (išorinės) politinės reklamos skleidimui. Pažymėtina, kad tarp minėtuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nėra draudimo skleisti politinę reklamą ne lietuvių (valstybine) kalba.

Rinkėjų teisę į informaciją apie rinkimus (plačiąja prasme) jų etnine kalba pripažįsta tarptautinės organizacijos: Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ir Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę" (Venecijos komisija). Šiais klausimais jų pozicijos, ginančios tautinių mažumų teises, yra išdėstytos daugelyje jų priimtuose dokumentuose.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt