Registruota piliečių iniciatyvinės grupės įstatymų leidybos iniciatyva dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

2023-04-06

Balandžio 6 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) registravo Lietuvos Respublikos piliečių reiškiamą įstatymo leidybos iniciatyvą dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo.

Registruota piliečių iniciatyvinės grupės įstatymų leidybos iniciatyva dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

14 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, sudarė iniciatyvinę grupę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti. VRK posėdyje taip pat buvo patvirtintas šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktas. Taip pat nustatyta, kad šios piliečių iniciatyvinės grupės koordinatorius yra Valdas Skarbalius. Jis taip pat yra atsakingas už Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotų piliečių parašų rinkimo lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą.

VRK nustatė, kad šios piliečių iniciatyvos įgyvendinimui reikalingi rinkėjų parašų rinkimo lapai bus išduoti 2023 m. balandžio 13 d. Taip pat konstatuota, kad iniciatyvinė grupė per du mėnesius nuo šio datos, t. y. iki 2023 m. birželio 13 dienos turi surinkti 50 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo. Nuo balandžio 13 d. už šią piliečių iniciatyvą taip pat bus galima pasirašyti ir elektroniniu būdu VRK informacinių paslaugų portale www.rinkėjopuslapis.lt.  

Lapai su piliečių parašais turi būti grąžinti į VRK ne vėliau kaip paskutiniąją šio termino dieną, 2023 m. birželio 13 d., iki 17 val. Per du mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, iniciatyvos projektas Seime nesvarstomas.

Surinkus reikiamą parašų skaičių iki nustatytos datos, VRK per 15 dienų nuo jų gavimo dienos patikrina ir suskaičiuoja tiek elektroniniu būdu, tiek popieriniuose parašų rinkimo lapuose surinktus parašus.  

Po patikrinimo procedūros, VRK Seimui pateikia išvadą, ar piliečių parašai ir jų rinkimo būdas atitinka teisės aktų reikalavimus. Seime gavus VRK išvadą, kad surinkti parašai atitinka teisės aktų reikalavimus, išvados gavimo dieną įregistruojamas iniciatyvos projektas.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt