Paskirstytos 2023 metų I pusmečio valstybės dotacijos politinėms partijoms

2023-04-06

Balandžio 6 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimą dėl 2023 m. I pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo.

Paskirstytos 2023 metų I pusmečio valstybės dotacijos politinėms partijoms

VRK sprendimu politinėms partijoms paskirstyti 2 926 143 eurai.

Konkrečios sumos nustatytos pagal tai, kiek kuri partija gavo balsų per Savivaldybių tarybų, Europos Parlamento ir Seimo rinkimus bei pagal Politinių organizacijų įstatymo 38 straipsnio 5 dalį.

 

 

 

2023 m. I pusmečio valstybės asignavimai politinėms partijoms:

 

 

Iš viso 2023 m. valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 5 854 000 eurų.

VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms paskirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 d. ir iki lapkričio 15 d. dienos.

Asignavimų politinėms partijoms skyrimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme, o bendra asignavimų suma numatoma kalendorinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt