Priimtas sprendimas dėl kandidato į Respublikos Prezidentus Mindaugo Puidoko vykusių spaudos konferencijų

2019-06-03

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vadovaudamasi Respublikos Prezidento rinkimų įstatymu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. gegužės 6 d. pažymą bei peržiūrėjusi 2019 metais Seimo spaudos konferencijų salėje rengtų spaudos konferencijų sąrašą, priėmė sprendimą dėl kandidato į Respublikos Prezidentus Mindaugo Puidoko spaudos konferencijų.

Priimtas sprendimas dėl kandidato į Respublikos Prezidentus Mindaugo Puidoko vykusių spaudos konferencijų

Buvo nustatyta, kad šiais metais Mindaugas Puidokas 2019 m. sausio 3 d. - balandžio 16 d. surengė  6 spaudos konferencijas, iš kurių 3 susiję su dalyvavimu rinkimuose: 2019 m. vasario 11 d. – „Atsakymas dėl visuomenės atstovų kvietimo kandidatuoti į Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas", 2019 m. kovo 14 d. – „Mindaugas Puidokas: kviečiu Arvydą Juozaitį, Naglį Puteikį, Valentiną Mazuronį vienytis vardan Lietuvos žmonių gerovės", 2019 m. kovo 19 d. – „Koks mano planas Lietuvai – „slaptas" ar vertybinis?".

Pripažinta, kad kandidatas į Respublikos Prezidentus Mindaugas Puidokas, rengdamas savo spaudos konferencijas ir pasisakydamas jose kaip kandidatas ir (ar) su savo kandidatavimu susijusiomis temomis bei tokiu būdu naudodamasis Seimo kanceliarijos ištekliais, pažeidė Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo nuostatas, kuriomis draudžiama naudotis tarnybine padėtimi, vykdant rinkimų agitaciją.

Nuspręsta įspėti kandidatą į Respublikos Prezidentus Mindaugą Puidoką, kad pasikartojus tokiam pažeidimui – naudojimuisi tarnybine padėtimi, vykdant rinkimų agitaciją, būtų taikoma administracinė atsakomybė. VRK surinktą medžiagą nusprendė perduoti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir Seimo Etikos procedūrų komisijai įvertinti pagal kompetenciją.

Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt