Informacija apie Visagino savivaldybės mero rinkimus – įvairiuose naujienų kanaluose

2023-04-28

Artėjant gegužės 7 d. vyksiančiam pakartotiniam balsavimui Visagino savivaldybės mero rinkimuose Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pasirūpino, kad šios savivaldybės rinkėjai būtų kaip įmanoma išsamiau informuoti apie artėjantį balsavimo procesą.

Informacija apie Visagino savivaldybės mero rinkimus – įvairiuose naujienų kanaluose

Visagino savivaldybės gyventojai apie artėjančius rinkimus informuojami ne tik per nacionalines visuomenės informavimo priemones, bet ir per šios savivaldybės regionines žiniasklaidos priemones. Visa rinkėjams aktuali informacija taip pat skelbiama ir Visagino savivaldybės portale bei kituose šios savivaldybės informacijos platinimo kanaluose.

Svarbiausią informaciją apie pakartotinį balsavimą Visagine skelbia naujienų portalai Vis24.lt  ir NewsTTS.lt.

Šioje savivaldybėje gyvenantys tautinių mažumų rinkėjai apie rinkimus informuojami ir jų etnine kalba. Naujienų portalas Vis24.lt informaciją apie artėjantį balsavimą paskelbė rusų kalba.

Savaitraštis VisInfo LT išspausdino informaciją apie Visagino savivaldybės mero rinkimus ir  popieriniame savaitiniame leidinyje.

VRK pažymi, kad ne tik rinkėjų informavimas, bet ir politinė reklama taip pat galima tautinių mažumų kalbomis. Rinkimų kodeksas nenumato draudimo skleisti politinę reklamą ne lietuvių (valstybine) kalba, todėl kandidatai ir kiti politinės kampanijos dalyviai turi teisę laisvai pasirinkti politinės reklamos skleidimo priemones ir būdus, kiek tai neprieštarauja imperatyvioms Rinkimų kodekso 98 str. 3 dalies nuostatoms.

Rinkėjų teisę į informaciją apie rinkimus, tiek politinės kampanijos dalyvių teisę vykdyti rinkimų agitaciją jų etnine kalba pripažįsta tarptautinės organizacijos: Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę" (Venecijos komisija). Šiais klausimais jų pozicijos, ginančios tautinių mažumų teises, yra išdėstytos daugelyje jų priimtų dokumentų.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt