Gegužės 26 d. rinkėjai gaus 2 biuletenius

2019-05-23

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kad 2019 m. gegužės 26 d. bus išduodami pasirašytinai 2 balsavimo biuleteniai, skirti balsavimui už Lietuvos Respublikos Prezidentą ir rinkimams į Europos Parlamentą.

Gegužės 26 d. rinkėjai gaus 2 biuletenius

Pildant Respublikos Prezidento rinkimų biuletenį, rinkėjas galės pažymėti tik vieną kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus iš rinkimų biuletenyje pateikto 2 kandidatų sąrašo. Kandidatai į Respublikos Prezidentus rinkimų biuletenyje bus išdėstomi abėcėlės tvarka.

Tą pačią dieną vyks balsavimas ir rinkimams į Europos Parlamentą. Rinkėjui bus pateiktas vienas biuletenis, kuriame reikės pažymėti tik vieną kandidatų sąrašą iš 16 galimų ir įrašyti 5 skirtingus kandidatų numerius iš pažymėto kandidatų sąrašo, kuriems rinkėjas nori skirti pirmumo balsus. Vienas įrašytas kandidato numeris yra lygus vienam pirmumo balsui. Kandidatų rinkimų numerius reikia įrašyti apatinėje biuletenio dalyje esančiuose langeliuose. Pirmumo balsus galima skirti ir mažiau nei penkiems kandidatams arba neskirti nė vienam. Įrašius to paties kandidato numerį keletą kartų, įskaitomas bus tik vienas pirmumo balsas. Numerių surašymo eiliškumas nėra svarbus. Kandidato numerio įrašymas į bet kurį langelį suteikia tik vieną pirmumo balsą. Kandidatų sąrašai bus pateikiami pagal burtų keliu ištrauktus numerius.  

Rinkėjas rinkimų biuleteniuose turės pažymėti kandidatą ar jų sąrašą, už kurį balsuoja. Užpildžius rinkimų biuletenius rinkėjui rekomenduojama pasitikrinti, ar jie buvo užpildyti teisingai. Jeigu pildant biuletenį buvo padaryta klaida ir biuletenis dar nebuvo įmestas į balsadėžę, galima biuletenius išduodančio komisijos nario paprašyti pakeisti jį nauju biuleteniu, grąžinant jam sugadintą rinkimų biuletenį.

Primename, kad Prezidento rinkimuose teisę dalyvauti turi tik Lietuvos Respublikos piliečiai, o rinkimuose į Europos Parlamentą turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai. Užsienyje balsuojantys rinkėjai gali balsuoti tuose pačiuose rinkimuose tik vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Asmenys, kurie gali balsuoti Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, privalo pasirinkti ir balsuoti tik vienoje valstybėje narėje. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai negali balsuoti, jeigu jiems šios teisės yra atimtos kilmės valstybėje narėje.

Abiejuose rinkimuose turi teisę dalyvauti rinkėjai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja asmenys, teismo pripažinti neveiksniais rinkimų srityje. Balsuoti Respublikos Prezidento rinkimuose turi teisę 2 487 745 rinkėjai, rinkimuose į Europos Parlamentą teisę turi teisę 2 488 841 pilietis.

Rinkėjas už kiekvieną gautą biuletenį pasirašys, o rinkimų aktyvumas bus skaičiuojamas nuo biuletenių, rastų balsadėžėje.

Su Respublikos Prezidento pavyzdiniu balsavimo biuleteniu galima susipažinti čia.

Su rinkimų į Europos Parlamentą pavyzdiniu balsavimo biuleteniu galima susipažinti čia.

Plačiau su informacija apie biuletenio pildymą rinkimuose į Europos Parlamentą galima susipažinti čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt