Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimus dėl iniciatyvinių grupių privalomiesiems referendumams paskelbti

2021-06-29

Vyriausioji rinkimų komisija 2021 m. birželio 15 d. gavo du prašymus įregistruoti Piliečių referendumo iniciatyvines grupes. Kartu su prašymais buvo pateikti referendumams siūlomų sprendimų tekstai.

Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimus dėl iniciatyvinių grupių privalomiesiems referendumams paskelbti

Vieną prašymą įregistruoti Piliečių referendumo iniciatyvinę grupę dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio ir 147 straipsnio pakeitimų, pasirašė 23, o posėdžio metu pritarimą išreiškė 19 rinkimų teisę turinčių piliečių. Iniciatyvinė grupė siūlo sumažinti Konstitucijoje numatytą referendumo paskelbimo rinkimų teisę turinčių piliečių inciatyvos kartelę nuo 300 tūkst. iki 100 tūkst. rinkėjų. Septyni Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai balsavo „Už" pateiktą sprendimo projektą registruoti grupę.

Kitu prašymu, kurį pasirašė 21 rinkimų teisę turintis pilietis, buvo pateiktas  Lietuvos Respublikos konstitucinio įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų projektas. Įvertinus pateiktą projektą, buvo nustatyta, kad pateiktas Įstatymo projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir neatitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme reglamentuojamų nuostatų, teisėkūros principų, todėl neatitinka Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Dėl šių priežasčių Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai vienbalsiai nusprendė atsisakyti įregistruoti šią iniciatyvinę grupę.

 

Kontaktams: 
El. p. komunikacija@vrk.lt