Vyriausioji rinkimų komisija pradeda vykdyti projektą „Skaidrūs rinkimai"

2019-04-16

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK) siekdama gerinti galimybę visuomenei patogiai gauti informaciją apie rinkimus, pradeda vykdyti projektą „Skaidrūs rinkimai", kurio kodas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0017, pateiktą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas".

Vyriausioji rinkimų komisija pradeda vykdyti projektą „Skaidrūs rinkimai

Naudojantis teisinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, siekiama visuomenei sudaryti galimybes pateikti patogesniu ir greitesniu būdu gauti informaciją apie rinkimus, balsavimo tvarką, dalyvavimą rinkimuose, auka politinės kampanijos dalyviams.

Šio projekto paskirtis yra sudaryti rinkėjams, rinkimų dalyviams ir rinkimų organizatoriams galimybes patogiai ir greitai rasti reikalingą informaciją apie rinkimus, taip pat korupcijos prevencijos tikslais išsamiau ir patogiau pateikti informaciją apie rinkimus ir politinių kampanijų finansavimą, siekiant dar labiau sumažinti galimybes atsirasti korupcijai visuose rinkimų organizavimo ir vykdymo etapuose bei didinti visuomenės įsitraukimą į rinkimų ir referendumų skaidrumo užtikrinimą.

Įgyvendinus projektą, VRK turės galimybes, naudojantis šiuolaikinėmis priemonėmis, vykdyti mokymus visiems rinkimų proceso dalyviams, visuomenei bus sudarytos galimybės susipažinti su didesnės apimties atvirais duomenimis, bus vykdoma centralizuota ir patogesnė skundų bei pranešimų, teikiamų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir apskaitos kontrolė.

VRK projektui „Skaidrūs rinkimai" įgyvendinti nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 985 292,64 eurai. Numatomas projekto vykdymo laikotarpis – 30 mėnesių.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt