Vyriausioji rinkimų komisija dviem savivaldybės tarybos nariams panaikino mandatus

2015-04-10

Socialdemokratų partijos iškelti ir išrinkti Marijampolės savivaldybės tarybos nariais Alvydas Zdanys ir Kęstutis Petraška prarado savo mandatus.

Vyriausioji rinkimų komisija dviem savivaldybės tarybos nariams panaikino mandatus

Abu minėti savivaldos atstovai ėjo pareigas, nesuderinamas su tarybos nario pareigomis. Iki pirmojo naujai išrinktos tarybos posėdžio likus ne mažiau kaip dešimt dienų, jie turėjo apsispręsti – atsisakyti arba pareigų, arba mandato, ir apie tai pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK). Marijampolės savivaldybės taryba į posėdį rinksis balandžio 21d.

Atsiradus laisvoms Marijampolės savivaldybės tarybos narių vietoms, VRK tarybos narių mandatus pripažino porinkiminiame kandidatų sąraše įrašytiesiems Gintautui Stankevičiui ir Jonui Grabauskui.

Tai antrasis atvejis, kai VRK tenka panaikinti mandatus 2015 metų savivaldos rinkimuose išrinktiems tarybos nariams, einantiems nesuderinamas pareigas, kurie nustatytu terminu nepareiškė apsisprendę jų atsisakyti. Prieš porą dienų mandatą prarado į Kupiškio rajono savivaldybės tarybą Vidmantas Paliulis, atstovaujantis Valstiečių ir žaliųjų sąjungai.

Balandžio 10 dieną surengtame posėdyje VRK taip pat pripažino, kad naujai išrinkti savivaldybių tarybų nariai Mindaugas Lelešius (Marijampolės sav.), Darbo partijos atstovas, ir Audrius Kliučininkas (Panevėžio r. sav.), iškeltas Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, netenka savivaldybės tarybos nario mandato pagal savo rašytinius pareiškimus dėl mandato atsisakymo.

Jų vietas savivaldybių tarybose užims Snaiguolė Raguckienė ir Eduardas Kubilius.

Iki šios dienos savivaldybės tarybos nario mandato atsisakė 168 į vietos valdžią patekę kandidatai, įskaitant tris minėtuosius, kuriems mandatą panaikino VRK.

Iš 141 kandidato, ėjusio su tarybos nario statusu nesuderinamas pareigas, 98 atsisakė mandato, 40 – pareigų. 21 kandidatas, turėję užimti pasitraukusiųjų vietas tarybose ir esantys porinkiminiame sąraše, mandato taip pat atsisakė.

Padėtis po 2011 metų savivaldos rinkimų, pasak VRK pirmininko Zenono Vaigausko, gerokai skiriasi nuo dabartinės. Prieš ketverius metus įgaliojimus teko nutraukti 403-ims kandidatams, išrinktiems į tarybas, bet neatsisakiusiems nesuderinamų pareigų. Neabejojama, jog tam didžiausios įtakos galėjo turėti dvigubas rinkimų užstatas, kurį turi mokėti tokie kandidatai. Ateinančiuose savivaldos rinkimuose šį saugiklį ketinama dar labiau sustiprinti. Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisas, jeigu keliamame kandidatų sąraše yra įrašyti tokių, kurie eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, rinkimų užstatas už kiekvieną tokį kandidatą būtų dešimties vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio. Šiuo metu vienas VMDU sudaro 714 eurų.

Išrinkti savivaldybių tarybų nariai ir merai privalo atsisakyti einamų pareigų, kurios yra nesuderinamos su tarybos nario pareigomis. Padaryti tai, pranešant VRK, privaloma likus 10 dienų iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio dienos. Išrinktas savivaldybės tarybos narys taip pat gali atsisakyti ir tarybos nario mandato – irgi tokiu pat terminu. Apsisprendimas atsisakyti mandato VRK paduodamas asmeniškai arba išsiunčiant notaro patvirtintą pareiškimą. Jeigu į tarybą išrinktas asmuo laiku VRK nepraneša, kad jis atsisako pareigų, nesuderinamų su tarybos nario pareigomis, VRK ne vėliau kaip 7 dienos iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio priimtu sprendimu panaikina šio savivaldybės tarybos nario mandatą ir pripažįsta jį kitam tarybos nariui. Visų Lietuvos savivaldybių tarybų pirmųjų posėdžių datas rasite ČIA.

Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su kai kuriomis Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos pareigomis. Be to, jos nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, savivaldybės kontrolieriaus ar kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo, kitomis pareigomis, kurių sąrašas numatytas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme. Daugiau apie nesuderinamas pareigas galite sužinoti ČIA.