Vyksta stebėti parlamento rinkimų Azerbaidžane

2015-10-28

Azerbaidžano centrinės rinkimų komisijos pakviesti, stebėti parlamento rinkimų į Baku išvyksta Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas ir VRK Rinkimų organizavimo skyriaus vedėja Reda Daniškevičiūtė.

Vyksta stebėti parlamento rinkimų Azerbaidžane

Savo šalies parlamentą Didįjį Medžlisą (Milli Majlis) azerbaidžaniečiai rinks šį sekmadienį, lapkričio 1-ąją.

Parlamento kadencija trunka penkerius metus. Visi 125 parlamentarai renkami vienmandatėse apygardose. (Iki 2005 m. penktadalis Didžiojo Medžliso būdavo renkamas pagal proporcinę rinkimų sistemą, daugiamandatėse apygardose.)

Azerbaidžanas – valstybė su dominuojančia viena politine jėga, Naująja Azerbaidžano partija (NAP). (Nors oficialiai opozicinės partijos šalyje neuždraustos, tačiau patekti į valdžią šansų praktiškai neturi.) Dabartiniame, 2010 metais, rinktame parlamente NAP priklauso 72 mandatai (5 – dviem kitoms partijoms, 48 – nepriklausomiems kandidatams, nedeklaravusiems savo partiškumo). Buvusio prezidento, dabartinio prezidento tėvo Heidaro Alijevo, įkurtą partiją politologai vadina posovietine jėgos partija, besiremiančia nacionalizmu ir asmenybės kultu. Prieš penkerius metus vykusiuose rinkimuose už NAP balsavo 45,8 proc. rinkėjų (jos kandidatai surinko apie 1,105 mln. balsų). Partija turi daugiau kaip pusę milijono narių.

Nepriklausomybę nuo SSRS ši Pietų Kaukazo respublika paskelbė 1991 m. rugpjūčio 30 d. Šalyje, užimančioje 86,6 tūkst. kv. km, – apie 9,5 mln. (2014 m.) gyventojų.

Rugsėjo viduryje buvo paskelbta, kad autoritariškai valdomas Azerbaidžanas nutraukia bendradarbiavimą su Europos Sąjunga (ES) parlamentiniu lygiu. To priežastimi šalies prezidentas I. Alijevas įvardijo Briuselio „purvo kampanija". Europos Parlamentas (EP) šią buvusią sovietinę respubliką nuolat kaltino šiurkščiais žmogaus teisių pažeidinėjimais – griežtais veiksmais prieš opozicijos atstovus, žmogaus teisių aktyvistus ir žurnalistus.

Prieš tai išplatintoje ir Azerbaidžano valdžiai perduotoje rezoliucijoje EP, be kita ko, „griežtai smerkia beprecedentes pilietinės visuomenės represijas Azerbaidžane; ragina Azerbaidžaną laikytis savo įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė kaip Europos Tarybos narys, ir juos įgyvendinti; dar kartą ragina Azerbaidžano valdžios institucijas laikytis visų Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų, susijusių su Azerbaidžanu; ragina Azerbaidžano valdžios institucijas bendradarbiauti su regiono organizacijų, kaip antai Europos Tarybos ir ESBO, atstovais ir sudaryti sąlygas jų vizitams; itin smerkia Azerbaidžano valdžios institucijų sprendimą uždaryti ESBO biurus Baku".

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ESBO/ ODIHR) atšaukė savo stebėtojų misiją per šį savaitgalį Azerbaidžane vyksiančius parlamento rinkimus.

Nuotraukoje: visuomenės protestai Baku 2013 m. spalio 12 d. po prezidento rinkimų.