Vyriausioji rinkimų komisija švenčia veiklos 25-metį atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje

2017-07-21

Prieš 25 metus Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Aukščiausios Tarybos) nutarimu atkurtoje nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje buvo sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija.

Vyriausioji rinkimų komisija švenčia veiklos 25-metį atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje nebuvo nuolat veikiančios institucijos, organizuojančios visus Lietuvos Respublikoje vykdomus rinkimus bei referendumus, remiantis demokratinių rinkimų principais.

Nors prieš 1992 m. Seimo rinkimus ir buvo sudaryta Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), tačiau ji buvo skirta tik Seimo rinkimams organizuoti, neatitiko ir Konstitucijos 67 str. numatyto institucijos apibrėžimo, nes ji neturėjo visų rinkimų komisijai būtinų įgaliojimų, buvo sudaryta ne Konstitucijoje numatyta tvarka (t. y. ne Seimo, bet Aukščiausiosios Tarybos). Nei komisijos sudarymo tvarka, nei reikalavimai komisijos nariams įstatymuose nebuvo numatyti.

1992 m. liepos 9 d. Aukščiausiosios Tarybos priimtame Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 10 str. (Žin., 1992, Nr. 22-635) buvo nustatyta, kad rinkimus į Seimą organizuoja ir vykdo VRK, apygardų rinkimų komisijos ir apylinkių rinkimų komisijos. VRK buvo aukščiausia rinkimų organizavimo institucija.

1992 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. I-2796 „Dėl Vyriausiosios rinkinių komisijos" (Žin., 1992, Nr. 23-672) Aukščiausia Taryba paskyrė 18 komisijos narių, deleguotų politinių organizacijų, ir pavedė jiems organizuoti bei vykdyti rinkimus. Komisijos pirmininku paskirtas Vaclovas Litvinas.

VRK prižiūrėjo, kaip vykdomas Seimo rinkimų įstatymas, užtikrino vienodą jo taikymą, įstatymo pagrindu leido instrukcijas ir paaiškinimus dėl rinkimų organizavimo, tvarkė valstybės rinkimams skirtas lėšas bei vykdė kitus su rinkimais susijusius įgaliojimus, numatytus įstatyme.

1993 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo dalinio pakeitimo ir papildymo" (Žin., 1993, Nr. 10-234), kuriuo buvo pakeisti VRK sudarymo principai. Šiuo pakeitimu buvo atsisakyta VRK sudaryti vien tik iš politikų ir kaip atsvarą į komisijos sudėtį įtraukti teisininkus.

1996 m. birželio 27 d. buvo priimtas Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin.,1996, Nr. 62-1467), pagal kurį VRK tapo nuolat veikianti aukščiausia Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumų organizavimo institucija. Taigi šiuo įstatymu buvo įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje visus rinkimus ir referendumus organizuoja ir vykdo VRK.

Kadangi VRK kompetencija buvo nustatyta tik Seimo rinkimų įstatymu, kituose rinkimų įstatymuose buvo taikomos tik normos, nukreipiančios į Seimo rinkimų įstatymą, atsirado būtinybė parengti vieną įstatymą, nustatantį VRK įgaliojimus. 2002 m. birželio 22 d. buvo žengtas pirmas žingsnis į rinkimų teisės kodifikavimą,  ̶  buvo priimtas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 68-2774).

Nors, atsižvelgiant į istorines ir politines aplinkybes, per šiuos 25 metus VRK sudarymo tvarka, komisijos sudėtis (tai jau 9-oji rinkimų komisija) keitėsi, tačiau jos įkūrimo tikslas, uždaviniai liko tie patys: vykdyti ir organizuoti Seimo, Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimus, taip pat rinkimus į Europos Parlamentą ir referendumus, garantuoti vienodą rinkimų ir Referendumo įstatymų taikymą visoje Lietuvoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją parengė:
Jūratė Sokolova
Infografikas:
Diana Daubarė
Mokymų ir komunikacijos skyrius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija