VRK surengė diskusiją su politinių partijų atstovais dėl 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų

2020-01-08

Vyriausioji rinkimų komisija (Komisija) drauge su politinių partijų atstovais, šiandien (sausio 8 d.) dalyvavo diskusijoje dėl 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų. Šios, Komisijos organizuotos diskusijos tikslas – rengiantis 2020 m. vyksiantiems rinkimams išgirsti politinių partijų atstovų pasiūlymus ir lūkesčius dėl rinkimų organizavimo, bendradarbiavimo su Komisija, aptarti dažniausiai kylančias problemas.

VRK surengė diskusiją su politinių partijų atstovais dėl 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų

Susitikime dalyvavo Komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, didžioji dalis VRK narių, devyni politinių partijų atstovai, taip pat Komisijos sekretoriato skyrių vedėjai ir darbuotojai.

Politinių organizacijų atstovai pirmiausia padėkojo Komisijai už šios diskusijos organizavimo iniciatyvą. Diskusijos metu buvo užduota įvairių klausimų: dėl neseniai pasikeitusios politinių partijų finansavimo tvarkos, politinės reklamos žymėjimo socialiniuose tinkluose, rinkėjų papirkimo atvejų vertinimo, apylinkių komisijų sudarymo ir komisijų narių atlyginimų, debatų laidų ir kt.

Komisija, rengiantis 2020 m. vyksiantiems rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą, planuoja parengti rekomendacijas būsimiems politinės kampanijos dalyviams, kuriose būtų akcentuojami pagrindiniai politinės reklamos žymėjimo, reklamos užsakymo akcentai.

Susitikimo metu politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė atkreipė dėmesį, kad politinių partijų įstatyme keičiasi partijų finansinė atskaitomybė, tai yra kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu bus teikiama politinės partijos veiklos finansavimo ataskaita, kurioje nurodomi politinės partijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltiniai.

Komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį ir kvietė, kad politinės partijos, kurios turi teisę deleguoti rinkimų komisijų narius, atsakingiau atliktų šią savo pareigą, nes pastarieji žmonės atlieka svarbias ir atsakingas rinkimų organizavimo užduotis, kurioms reikalinga kompetencija.

Susitikimo metu, drauge su atvykusiais svečiais buvo diskutuojama, kaip efektyviau ir naudingiau organizuoti būsimus kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą debatus.

Kaip ir ankstesniais metais rengiantis rinkimams, taip ir šiais metais, Komisija planuoja organizuoti mokymus skirtingoms tikslinėms grupėms (politinių organizacijų atstovams, kandidatams, iždininkams, komisijų nariams) jiems aktualiomis temomis, siekiant sklandžiai ir sėkmingai pasirengti artėjantiems 2020 m. rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą.   

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6528
El. p.: komunikacija@vrk.lt