VRK sprendimo teismas nepanaikino ir nepakeitė

2015-06-10

Reorganizuotai DP valstybės biudžeto dotacija buvo skirta teisėtai – taip pat, kaip ir anksčiau reorganizuotai TS-LKD.

VRK sprendimo teismas nepanaikino ir nepakeitė

Jeigu po reorganizavimo įsteigta politinė partija neturėtų galimybės perimti reorganizuotos partijos teisės gauti valstybės biudžeto asignavimų, būtų neproporcingai ribojama asociacijos laisvė. Tokią išvadą šiandien paskelbė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs ginčą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimo.

Šioje byloje Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) teismo prašė panaikinti VRK sprendimo dalį, kuria buvo patvirtinta valstybės biudžeto asignavimų dalis, skirtina Darbo partijai (DP), ir ją nuspręsta išmokėti Darbo partijai (leiboristams), įsteigtai susijungus Darbo ir Leiboristų partijoms.

Teismas nustatė, kad politinė partija, rinkimuose gavusi pakankamą rinkėjų pasitikėjimą (jų balsų skaičių), jo pagrindu įgyja apibrėžtą reikalavimo teisę į atitinkamą (rinkimuose išreikštą rinkėjų palaikymą) valstybės biudžeto asignavimų dalį. Atsižvelgęs į bylai reikšmingą teisinį reguliavimą, teismas pažymėjo, kad iš viešosios teisės kylančių teisių ir pareigų perėjimas po reorganizavimo veiklą tęsiančiam ar naujai sukurtam subjektui yra galimas. Kitoks teisinio reguliavimo dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo politinėms partijoms aiškinimas neproporcingai ribotų asociacijos laisvę, kadangi teisė reorganizuotis (jungtis su kitomis partijomis ir pan.) yra politinės partijos (asociacijos) teisės laisvai tvarkyti savo vidaus reikalus turinio dalis.

Atsižvelgęs į ankstesnę teismo praktiką, LVAT taip pat atkreipė dėmesį, kad įstatymai nedraudžia ūkio subjektui, perėmusiam kito juridinio asmens teises ir pareigas, priskirti ir atsakomybę už to asmens padarytus konkurencijos teisės pažeidimus. Galimybė politinei partijai po reorganizavimo perimti teisę į dalinį finansavimą valstybės biudžeto lėšomis būdinga ir kitų valstybių teisei. Be to, Europos komisijos „Demokratija per teisę" (Venecijos komisijos) patvirtintose gairėse ne kartą buvo nurodyta, kad visos parlamentinės partijos turėtų būti finansuojamos.

Teismo sprendime primenama, kad panašios situacijos ir anksčiau buvo sprendžiamos tokiu pat būdu. Pavyzdžiui, pareiškėjas šioje byloje – TS-LKD, kaip veiklą baigusios Tėvynės sąjungos teisių ir pareigų perėmėja (šiai partijai susijungus su Lietuvos krikščionimis demokratais), 2008 m. taip pat gavo valstybės biudžeto dotaciją.

Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, LVAT panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir priėmė naują – TS-LKD skundą atmetė kaip nepagrįstą.