VRK sprendimo panaikinti savivaldos rinkimų Šilutės rajone rezultatus teismas nepakeitė

2015-04-03

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) patvirtino, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pagrįstai pripažino 2015 metų savivaldos rinkimų rezultatus Šilutės rajone negaliojančiais ir birželio 21 d. nusprendė surengti čia pakartotinius rinkimus.

VRK sprendimo panaikinti savivaldos rinkimų Šilutės rajone rezultatus teismas nepakeitė

Tai LVAT nusprendė, išnagrinėjęs bylą pagal pareiškėjų Vytauto Laurinaičio ir partijos „Tvarka ir teisingumas" skundą, ir balandžio 3 d. paskelbdamas neskundžiamą sprendimą.

Teismas pabrėžė, kad priimdama pareiškėjų skundžiamą sprendimą VRK vadovavosi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (STRĮ) nuostatomis, kurios įtvirtina balsavimo slaptumo svarbą, draudimą papirkti rinkėjus bei VRK teisę pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais, taip pat Konstitucinio Teismo išvadomis.

Penktadienį paskelbtame teismo sprendime nurodoma, kad Darbo grupė, kurios pažyma VRK rėmėsi priimdama skundžiamą sprendimą, nustatė trejopus STRĮ pažeidimus renkant Šilutės rajono savivaldybės tarybą. Septyni asmenys įtariami rinkėjų balsų pirkimu; apie 430 biuletenių galėjo būti pakeisti išankstinio balsavimo metu; keliasdešimt biuletenių užpildyti ir juose pasikartojantys kandidatų pirmumo balsai nurodyti panašia rašymo priemone ir panašiu braižu.

Teismo nuomone, STRĮ nuostatos, įtvirtinančios draudimą papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis, pažeidimų mastas buvo pakankamas konstatuoti šiurkštų šios įstatymo normos pažeidimą. Vadovaudamasis Konstitucinio Teismo išaiškinimais, teismas pabrėžė, jog vien šio fakto nepakaktų, kad galima būtų rinkimų rezultatus pripažinti negaliojančiais, nes nagrinėjamu atveju nustatytas balsų pirkimo už atlygį skaičius nelaikytinas masiniu ar sistemingu rinkėjų papirkimu.

Tačiau teismas kartu akcentavo, kad iš balsavimo rezultatų vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse matyti, jog galbūt pakeistų biuletenių mastas galėjo įtakoti kandidatų, esančių antroje ir trečioje vietose, pozicijas ir lemti, kas pateks į pakartotinė balsavimą, kuris vyko kovo 15 d. Be to, balsavimo rezultatai daugiamandatės apygardos rinkimų apylinkėse taip pat patvirtina, kad nustatytas galbūt pakeistų biuletenių mastas galėjo turėti įtakos ir mandatų paskirstymo skaičiui tarp politinių partijų. Svarbus ir reikšmingas teismui pasirodė faktas, kad VRK Darbo grupė nustatė, jog buvo rasta per 70 rinkimų biuletenių su panašiais reitingo skaičiais, o dalis reitingo skaičių galbūt rašyti viena ranka. Todėl LVAT priėjo išvados, kad tai irgi patvirtina, jog tikroji Širvintų rajono rinkėjų valia buvo iškreipta, todėl negalima buvo nustatyti tikrų ir teisingų rinkimų rezultatų.

Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad padarytų pažeidimų visumą VRK pagrįstai įvertino kaip šiurkščius pažeidimus, kurie galėjo turėti įtakos galutiniams savivaldos rinkimų Šilutės rajone rezultatams.

Vadovaudamas išdėstytais motyvais, teismas pareiškėjų skundą atmetė, o jų ginčytą VRK sprendimą paliko nepakeistą. Šis LVAT sprendimas – neskundžiamas.