VRK sprendimas dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo iš neteisėto finansavimo šaltinio pagrįstas

2017-11-02

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas š. m. spalio 31 d. atmetė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (Liberalų sąjūdis) skundą dėl š. m. spalio 19 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) priimto sprendimo Nr. Sp-175 „Dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo iš neteisėto finansavimo šaltinio".

VRK sprendimas dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo iš neteisėto finansavimo šaltinio pagrįstas

Š. m. spalio 19 d. VRK posėdžio metu pripažino, jog Liberalų Sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinė kampanija buvo finansuota nepriimtina auka, tai yra juridinio asmens (VšĮ „Taikomosios politikos institutas") auka, bei 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje pateikti žinomai klaidingi duomenys, tai yra nenurodytos VšĮ „Taikomosios politikos institutas" nepiniginės aukos ir mokymų „Ready to Win" išlaidos.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi surinktus įrodymus ir atsižvelgdama į teisinį reguliavimą konstatavo, jog:

1. VRK pagrįstai VšĮ „Taikomosios politikos institutas" patirtas mokymų „Ready to Win" organizavimo išlaidas pripažino nepinigine auka Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymas) prasme.

2. 2016 m. sausio 16 d. – balandžio 24 d. VšĮ „Taikomosios politikos institutas" organizuotų mokymų „Ready to Win" rengimo išlaidos (45 336,86 Eur) ir VšĮ „Taikomosios politikos institutas" nepiniginė auka Liberalų sąjūdžiui turėjo atsispindėti politinės kampanijos dalyvio (Liberalų sąjūdžio) finansų apskaitoje, todėl VRK pagrįstai pavedė Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Liberalų sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir apskaitos žiniaraštį.

3. Nustatyti Liberalų sąjūdžio pažeidimai atitinka Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies (politinės kampanijos dalyvio finansavimas nepriimtinomis aukomis) ir 4 (žinomai neteisingų duomenų pateikimas politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje) punktuose įtvirtintas aplinkybes, dėl kurių Liberalų sąjūdis ir buvo pripažintas šiurkščiai pažeidęs Įstatymą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, konstatuodama išdėstytus argumentus Liberalų sąjūdžio skundą atmetė. Sprendimas neskundžiamas. 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982,
El. p.: komunikacija@vrk.lt