VRK siekia rinkėjams su negalia užtikrinti balsavimo sąlygas

2017-10-05

Lietuvos Respublikos rinkimų įstatymai savivaldybių administracijas įpareigoja parinkti ir rinkimų komisijoms suteikti tinkamai įrengtas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus rinkėjams pritaikytas balsavimo patalpas.

VRK siekia rinkėjams su negalia užtikrinti balsavimo sąlygas

Kadangi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) per paskutinius rinkimus, vykusius 2016–2017 metais, sulaukė nusiskundimų dėl netinkamai parinktų, prastai įrengtų ir nepritaikytų rinkėjams su judėjimo negalia balsavimo patalpų, VRK kreipėsi į 60-ties savivaldybių administracijų direktorius bei Lietuvos savivaldybių asociaciją su prašymu iki š. m. lapkričio 3 d. pateikti informaciją apie savivaldybėse esančių balsavimo patalpų įrengimą ir pritaikymą neįgaliesiems.

Primintina, jog balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašas yra patvirtintas VRK 2016 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. Sp-11 „Dėl balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo ir balsavimo patalpos perdavimo saugoti policijai akto formos patvirtinimo" (Aprašas), kuriame rekomenduojama balsavimo patalpas įrengti pastatų pirmajame aukšte, balsavimo kabinas įrengti taip, kad rinkėjams būtų patogu užpildyti rinkimų biuletenį. Bent viena balsavimo kabina turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia ir skirta užpildyti rinkimų biuletenį sėdint kėdėje ar neįgaliojo vežimėlyje.

VRK atkreipia dėmesį, jog savivaldybės yra įpareigotos ne tik parinkti ir laiku suteikti rinkimų komisijoms tinkamai įrengtas patalpas, bet ir užtikrinti rinkimams suteikiamų balsavimo patalpų tinkamumą ir jų įrengimą judėjimo ir (ar) regėjimo negalią turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams. Šias galimybes privalo įvertinti savivaldybių institucijos, atsakingos už viešosios paskirties pastatų pritaikymą specialiesiems poreikiams, ir apie įvertinimo rezultatus informuoti VRK.

Artimiausiu metu savivaldybių administracijos turėtų pateikti VRK informaciją apie rinkėjams su negalia pritaikytas patalpas ir informuoti apie priemones, kurių bus imtasi balsavimo patalpų, neatitinkančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pritaikymui.

Nors šiuo metu ne visos balsavimo patalpos yra pritaikytos rinkėjams su negalia, tačiau VRK, bendradarbiaudama su savivaldybėmis, neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų atstovais, deda pastangas rinkimų apylinkes pritaikyti tiek senyvo amžiaus rinkėjams, tiek rinkėjams, turintiems negalią.

Ruošiantis 2019 metais vyksiantiems savivaldybių tarybų, Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos Parlamentą, VRK sieks maksimaliai pagerinti rinkimų apylinkių pritaikymą rinkėjams su negalia, kad ateinančiuose rinkimuose rinkėjai galėtų balsuoti patogiai.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt