VRK: savivaldos rinkimai pakeitė valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms

2023-11-09

Du kartus per metus valstybės asignavimus politinėms partijoms apskaičiuojanti Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia paskirsčiusi 2023 m. II pusmečio sumą. Dėl per šių metų kovą vykusius savivaldybių tarybų rinkimus gautų rinkėjų balsų, atsirado nauja partija, kuri įgavo teisę gauti valstybės biudžeto asignavimus, o daliai politinių partijų jie sumažėjo.

VRK: savivaldos rinkimai pakeitė valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms
VRK sprendimu 12 politinių partijų paskirstyti 2 927 000 eurai. Konkrečios sumos nustatytos pagal tai, kiek kuri partija gavo balsų per pastaruosius Savivaldybių tarybų, Europos Parlamento ir Seimo rinkimus (11-ai politinių partijų) bei pagal Politinių organizacijų įstatymo 38 straipsnio 5 dalį (Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos", kuri buvo įkurta po paskutinių Seimo rinkimų).
 
Didžiausią valstybės dotaciją šį pusmetį gaus Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, mažiausią – pagal gautus rinkėjų balsus per praėjusius savivaldos rinkimus įstatyme nustatytą 2 procentų kartelę peržengusi Lietuvos žaliųjų partija.
 
Prieš priimant sprendimą paskirti šio pusmečio dotacijas politinėms partijoms, buvo apskaičiuota, kad vieno rinkėjo balso pusmečio koeficientas yra apie 0,57 euro. 
 
VRK sprendimu 2023 m. II pusmečio valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms paskirstyti taip:
 
 
Iš viso 2023 m. valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 5 854 000 eurų.
 
VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms paskirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 d. ir iki lapkričio 15 d. dienos. 
 
Asignavimų politinėms partijoms skyrimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme, o bendra asignavimų suma numatoma kalendorinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.
 
 
Kontaktams: