VRK rekomendacijos rinkimų apygardoms dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo

2020-08-03

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) rekomenduoja rinkimų apygardų komisijų nariams imtis prevencinių priemonių apsisaugoti nuo koronaviruso plitimo.

VRK rekomendacijos rinkimų apygardoms dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo

Atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir vadovaudamasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, VRK rekomenduoja rinkimų apygardų komisijoms nustatyti vidinę tvarką, numatančią imtis priemonių siekiant išvengti Covid19 pandemijos plitimo.

Patariama tiek atvykstantiems į apygardas asmenims, tiek rinkimų apygardų komisijų nariams, bendraujantiems su lankytojais, dėvėti nosį ir burną dengiančias veido apsaugos priemones, bendraujant laikytis saugaus atstumo, dezinfekuoti rankas bei paisyti kitų higienos reikalavimų siekiant išvengti viruso plitimo.

Rinkimų apygardų komisijoms taip pat rekomenduojama apie šiuos nurodymus informuoti atvykstančius lankytojus pakabinant pranešimus prie įėjimo į patalpas.

VRK rekomendacijos parengtos vadovaujantis:

  • 2020 m. birželio 16 d. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų", kurį galite perskaityti ČIA;    
  • 2020 m. liepos 30 d. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-1726 „Dėl 2020 m. birželio 16 d. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų" pakeitimo", kurį galite perskaityti ČIA.     

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt