VRK reiškia gilią užuojautą dėl rinkimų komisijos narės Jūratės Asijevičienės mirties

2020-10-24

Su liūdesiu pranešame, kad spalio 24 d. mirė Sūduvos pietinės apygardos Gavaltuvos rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė Jūratė Asijevičienė.

VRK reiškia gilią užuojautą dėl rinkimų komisijos narės Jūratės Asijevičienės mirties

Vyriausiosios rinkimų komisijos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia velionės šeimos narius ir artimuosius.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.