VRK primena: nuo kovo 14-osios 1 val. nakties – naujas savivaldos rinkimų agitacijos draudimo laikotarpis

2015-03-12

Įstatymas draudžia rinkimų agitaciją iki jų pradžios likus 30 valandų ir rinkimų dieną, iki balsavimo pabaigos.

VRK primena: nuo kovo 14-osios 1 val. nakties – naujas savivaldos rinkimų agitacijos draudimo laikotarpis

Tad ši Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostata (53 str. 1 d.) bus taikoma nuo kovo 14 d. 1 val. iki kovo 15 d. 20 val. tose savivaldybėse, kuriose iš pirmo karto nepavyko išrinkti merų, todėl ten rengiamas pakartotinis balsavimas.

Minėtu laikotarpiu rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formas ir priemones, yra draudžiama. Išimtis – nuolatinė vaizdinė agitacija tam skirtose vietose, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rinkimų pradžios, t. y. iki kovo 13 d. 7 val. Draudimo laikotarpiu balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame ji yra, negali būti jokių vaizdinių rinkimų agitacijos priemonių, išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Politinės reklamos skleidimo tvarką nustato VRK patvirtintos Išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklės (2014 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. Sp-27, pakeistos 2014 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. Sp-245). Juose nusakoma, kas laikoma nuolatine vaizdine agitacija, o kas – ne.

Nuolatine vaizdine agitacija laikytina (minėtų Taisyklių p. 17) išorinė politinė reklama, kuri nėra techninėmis priemonėmis valdoma, t. y. techniškai gali būti sudėtinga ją pašalinti per trumpą laiką dėl didelių sąnaudų ir jokiais techniniais būdais negali būti keičiama (valdoma).

Politinė reklama lauko ekranuose privalo būti išjungta.

Politinė reklama ant transporto priemonių nelaikoma stacionaria. Todėl tokios formos reklama yra negalima jos draudimo laikotarpiu. Tuo metu politinė reklama arba nuo tokių transporto priemonių turi būti nuimta, arba automobiliai su reklama negali būti naudojami ir laikomi viešose vietose.

Taigi bet kokie plakatai, tentai, stendai, įrengti ar pastatyti toliau nei 50 metrų nuo pastato, kuriame yra balsavimo patalpos, ir įrengti nemažiau kaip prieš 48 valandas iki rinkimų pradžios, gali būti eksponuojami ir agitacijos draudimo laikotarpiu.

Taip pat draudžiama bet kokia kita agitacija. Draudžiama platinti lankstinukus, skrajutes, siųsti el. laiškus, trumpąsias žinutes, skelbti straipsnius spaudoje, transliuoti TV ar radijo laidas, skelbti naujus komentarus, straipsnius socialiniuose tinkluose, interneto portaluose ir pan.

VRK primena, kad balsavimo iš anksto ir specialiuose paštuose metu išorinė politinė reklama negali būti įrengta ir skleidžiama 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa.

Balsavimas iš anksto vyks 2015 m. kovo 11 ir 12 dienomis savivaldybių pastatuose, specialiuose paštuose – kovo 11, 12 ir 13 dienomis.