VRK nuo kitų metų įpareigota teikti su Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą

2019-12-10

Šiai metais priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas įpareigoja Europos Sąjungos valstybėse paskirti atsakingą instituciją, kuri informuotų apie piliečių teisėkūros iniciatyvas Europos Sąjungoje. 2019 m. gruodžio 5 dieną Seimas priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) įstatymo pataisas, kurios įpareigoja VRK nuo 2020 metų ne tik koordinuoti, bet ir teikti su Europos Sąjungos (ES) piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją apie Europos Sąjungos piliečių iniciatyvas.

VRK nuo kitų metų įpareigota teikti su Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą

Europos piliečių iniciatyva yra dalyvaujamosios demokratijos priemonė, kuria naudodamiesi piliečiai gali siūlyti konkrečius teisinius pokyčius bet kokioje srityje, kurioje Europos Komisija turi įgaliojimus siūlyti teisės aktus, pavyzdžiui, aplinkos, žemės ūkio, energetikos, transporto ar prekybos. Ši priemonė suteikia galimybę skirtingų valstybių narių piliečiams sutelkti jėgas ir drauge veikti ES politikos formavimo procesus rūpimu klausimu. Pradėti iniciatyvą gali 7 ES piliečiai, gyvenantys bent 7 skirtingose valstybėse narėse ir sulaukę tokio amžiaus, kad turėtų teisę balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą. Kai surenkamas 1 milijonas iniciatyvai pritariančių piliečių parašų ir, jeigu bent 7 šalyse surenkamas minimalus būtinas jų skaičius, Europos Komisija turi nuspręsti, ar imtis veiksmų.

Priklausomai nuo šalies gyventojų skaičiaus yra nustatytas minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius. Atsižvelgiant į pokyčius dėl Brexit, nuo 2020 m. sausio 1 dienos Lietuvai nustatytas minimalus parašų skaičius bus 8 261, Latvijai – 6 008, Estijai – 4 506, Lenkijai – 38 301, Belgijai – 15 771, Vokietijai – 72 096 ir t.t. Jei Europos Komisija pritaria pasiūlymui, jis pateikiamas Europos Parlamentui ir Tarybai, kad šios institucijos priimtų teisės aktą. 

Daugiau apie ES piliečių inciatyvas galite susipažinti mūsų svetainės adresu https://www.vrk.lt/europos-sajungos-pilieciu ir Europos Komisijos svetainėje https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6528
El. p.: komunikacija@vrk.lt