VRK narė Inga Milašiūtė paskirta Venecijos komisijos pakaitine nare nepriklausoma eksperte

2022-04-26

Balandžio 25 d. Venecijos komisijos nariu paskirtas nepriklausomas ekspertas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas, Dainius Žalimas, pastarąją kadenciją šioje komisijoje ėjęs pakaitinio nario nepriklausomo eksperto pareigas, o Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Inga Milašiūtė paskirta į pakaitinės narės nepriklausomos ekspertės pareigas.

VRK narė Inga Milašiūtė paskirta Venecijos komisijos pakaitine nare nepriklausoma eksperte

Venecijos komisijos narius Teisingumo ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos siūlymu ketverių metų kadencijai paskyrė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.  

Inga Milašiūtė yra įgijusi teisės bakalauro ir tarptautinės teisės magistro laipsnius, valstybės tarnyboje dirba nuo 2005 m. ir šiuo metu eina Vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigas. Šias pareigas ji yra ėjusi taip pat ir 2008-2013 m.

Europos Komisija „Demokratija per teisę" (Venecijos komisija) yra patariamoji Europos Tarybos institucija įvairiais konstituciniais klausimais. Jos pagrindiniai tikslai – analizuoti valstybių teisines sistemas, kad jos derėtų tarpusavyje ir atitiktų Europos standartus bei tarptautinę patirtį demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse. Ši komisija taip pat nagrinėja demokratiniams institutams kylančias problemas, padėdama juos įtvirtinti ir plėtoti. Viena iš trijų Venecijos komisijos ekspertinių sričių yra rinkimai, referendumai ir politinės partijos.

VRK narys pakaitiniu nariu nepriklausomu ekspertu Venecijos komisijoje paskirtas pirmąjį kartą.

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt