Vyriausioji rinkimų komisija mini Tarptautinę rinkimų dieną (PAPILDYTA renginio vaizdo įrašu)

2017-02-03

Šiandien, vasario 2 dieną, Tarptautinei rinkimų dienai paminėti, įvyko Vyriausiosios rinkimų komisijos organizuota apskritojo stalo diskusija tema „Politinės reklamos skaidrumas vs. žiniasklaidos laisvė".

Vyriausioji rinkimų komisija mini Tarptautinę rinkimų dieną (PAPILDYTA renginio vaizdo įrašu)

Diskusijoje dalyvavo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas, VRK narys Rokas Stabingis, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Aistė Žilinskienė ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Audronė Nugaraitė.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, pasveikinęs visus susirinkusius su švente, pasidžiaugė tarptautiniais Lietuvos įvertinimais rinkimų organizavimo srityje. Š. m. sausio 31 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) pateikė 2016 m. Seimo rinkimų stebėsenos ataskaitą, kurioje teigiama, kad įvykę rinkimai buvo konkurencingi ir pliuralistiniai, o teisinis rinkimų reglamentavimas sukuria tvirtą pagrindą demokratiniams rinkimams. Ataskaitoje teigiama, kad Lietuvoje žodžio laisvė yra gerbiama, o rinkimai buvo vykdomi profesionaliai ir skaidriai. Ne veltui britų verslo leidinio „The Economist" atliktame tyrime „Demokratijos indeksas 2016" Lietuva rinkimų proceso ir pliuralizmo srityje yra įvertinta aukštu balu (9,58) ir patenka tarp pasaulio geriausiųjų.

Renginio metu VRK narys Rokas Stabingis, pristatydamas politinės reklamos reguliavimo tikslus, teigė, kad laisvi ir sąžiningi rinkimai – pagrindinis demokratinių rinkimų principas. Rinkėjai neturėtų būti klaidinami ir jie turi turėti galimybę aiškiai atskirti politinę reklamą nuo įprastinės informacijos. Teigta, kad tik tokia rinkimų dalyvių kova, kurioje nepažeidžiamos Konstitucijos ir įstatymų normos, moralės, teisingumo, visuomenės darnos, sąžiningų ir garbingų rinkimų principai, užtikrinamas pasitikėjimas rinkimais.

Rokas Stabingis pabrėžė rinkimų kampanijos dalyvių išlaidų politinei reklamai apskaitos svarbą, kadangi tai yra vienas iš pagrindinių instrumentų užtikrinantis politinės kampanijos finansavimo teisėtumą, skaidrumą ir viešumą. Šios diskusijos aktualumą iliustruoja oficialūs duomenys: politinė reklama 2012 m. Seimo rinkimuose sudarė apie 94 procentus visų išlaidų rinkimams (7 205 750 Eur); o 2016 m. Seimo rinkimuose – 89 procentus visų išlaidų rinkimams (6 500 740 Eur).

Renginio metu buvo gvildenamos politinės reklamos ir žiniasklaidos laisvės santykio problemos: reklamos ir žurnalistinių kūrinių panašumai ir skirtumai; žurnalisto saviraiškos laisvės ribos; ieškota santykio tarp Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme numatyto politinės reklamos ir Reklamos įstatyme pateikto reklamos apibrėžimų.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius renginio metu retoriškai klausė: apie ką ir kaip (ne)turėtume viešai kalbėti rinkimų kampanijos metu? Jis teigė, kad galbūt šiuo metu galiojantys teisės aktai ir yra netobuli, tačiau visko išspręsti teisiniu reguliavimu neįmanoma, o šiam klausimui išspręsti yra būtina stiprinti savireguliacinius mechanizmus: politikų, žiniasklaidos atstovų, visuomenės ir t.t.

Diskusijos metu Visuomenės informavimo etikos komisijos (VIEK) pirmininkė pristatė pradėtą sėkmingą 2016 m. Seimo rinkimų  politinės kampanijos metu bendradarbiavimą su VRK, kurį planuojama plėtoti ir tęsti.

Daug dėmesio sulaukė ir profesorės Audronės Nugaraitės pristatytas politinės reklamos poveikis vartotojui. Profesorė ne tik pateikė charakteringus amoralios politinės reklamos pavyzdžius, bet ir buvo atkreiptas dėmesys, kad nors kartais visuomenės akims politinė reklama ir yra amorali bei klaidinanti, tačiau tuo pačiu metu ji gali būti ir teisėta.

Diskusijos metu buvo iškelta ir nepažymėtos politinės reklamos (paslėptos), kuri nėra niekaip apskaitoma, problema. Diskusijos dalyviai pažymėjo, kad paslėptos politinės reklamos pagalba asmuo, turintis šių tikslų, turėtų galimybę pakirsti rinkėjų pasitikėjimą ne tik tam tikra politine jėga, bet ir visa sistema.

Reginio metu buvo prieita prie vieningos nuomonės, kad sprendžiant painius politinės reklamos klausimus ir užtikrinant profesinės etikos standartus žiniasklaidoje, būtinas tolimesnis bendradarbiavimas tarp VRK, VIEK ir žurnalistų savireguliacijos organizacijų.

Primename, kad Tarptautinės rinkimų dienos idėja buvo pasiūlyta 2005 m. rugsėjo 14–17 d. Budapešte (Vengrijoje) vykusioje Pasaulio rinkimų organizatorių konferencijoje, kurią surengė Centrinės ir Rytų Europos rinkimų vadovų asociacija (ACEEEO). Jos sumanytojai siekė stiprinti pasitikėjimą demokratiniais procesais, informuoti visuomenę apie rinkimų sistemas ir įvairius balsavimo būdus, pažymėti svarbų parlamentų, vyriausybių, politikų ir pasaulio lyderių vaidmenį stiprinant demokratiją ir skatinant rinkėjų aktyvumą, stengtis, kad jauniems ir pirmą kartą rinkimuose dalyvaujantiems rinkėjams demokratinės vertybės būtų svarbios. Buvo nuspręsta, kad tarptautinė rinkimų diena turėtų būti minima kasmet pirmąjį vasario ketvirtadienį.

Apskrito stalo diskusijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti žemiau.

Renginio nuotraukų albumą galima peržiūrėti paspaudus ant žemiau esančios nuotraukos.

2017-02-02