VRK kviečia artėjantiems Seimo rinkimams teikti stebėtojų kandidatūras

2020-08-04

Artėjant Seimo rinkimams Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kad jau galima teikti rinkimų stebėtojų kandidatūras. Politines partijos, tarptautinės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti subjektai kviečiami teikti prašymus registruoti rinkimus stebėsiančius asmenis.

VRK kviečia artėjantiems Seimo rinkimams teikti stebėtojų kandidatūras

VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės teigimu, rinkimų stebėtojai šiemet laukiami ir Pasaulio lietuvių apygardoje. „Kviečiame teikti prašymus VRK dėl stebėtojų įregistravimo įvairiose valstybėse esančiose pasaulio lietuvių balsavimo vietose ir laukiame pilietiškų asmenų kandidatūrų, pageidaujančių ne tik pamatyti rinkimų procesą iš arti, bet ir dalyvauti jų organizavimo procese".  

Politinės partijos, kandidatai į Seimo narius ir nevyriausybinės organizacijos gali teikti registruoti ne daugiau kaip po 2 stebėtojų kandidatūras kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Prašymai dėl rinkimų stebėtojų registravimo bus priimami iki išankstinio balsavimo dienos – 2020 m. spalio 7 d. 

Rinkimų stebėtojais gali būti tik tie asmenys, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jais  negali būti kandidatai, tos savivaldybės, kurios teritorijoje stebėtojas turi teisę stebėti rinkimus arba kurios teritorija patenka į rinkimų apygardą, meras, administracijos direktorius, jų pavaduotojai, seniūnai ir jų pavaduotojai, politinės kampanijos iždininkai, rinkimų komisijų nariai, informatikai bei buhalteriai, taip pat – nepilnamečiai asmenys. 

Pateiktas stebėtojų kandidatūras stebėti rinkimus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, papildomose balsavimo vietose užsienyje prie LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos ir rinkimų apygardose bei apylinkėse registruoja Vyriausioji rinkimų komisija.

Kandidatus, pageidaujančius stebėti rinkimus visoje apygardoje arba konkrečios rinkimų apygardos rinkimų apylinkėje, registruoja tos apygardos rinkimų komisija.

Registracijos metu būsimiems rinkimų stebėtojams bus išduodami rinkimų stebėtojo pažymėjimai.

Pagrindinės rinkimų stebėtojų funkcijos yra užtikrinti, kad balsavimo metu būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, dalyvauti  rinkimų dieną rinkimų komisijai antspauduojant balsadėžę, skaičiuojant balsus ir pildant protokolus, fiksuoti galimus rinkimų pažeidimus ir pranešti apie juos bei kitaip prižiūrėti, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkimų komisijų darbas.

Plačiau apie rinkimų stebėtojų registravimo tvarką ir stebėtojų funkcijas skaitykite Rinkimų (referendumo) stebėtojo registravimo tvarkos apraše. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt