VRK inicijuos internetinio balsavimo galimybių studijos viešąjį pirkimą

2021-12-16

Gruodžio 16 dieną, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio metu, buvo pritarta sprendimui inicijuoti internetinio balsavimo galimybių studijos pirkimą.

VRK inicijuos internetinio balsavimo galimybių studijos viešąjį pirkimą

Kolegialiu sutarimu priimtas sprendimas pradėti vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės internetinio balsavimo informacinės sistemos galimybių studijos pirkimo procedūras. 

„Apie internetinį balsavimą vis daugiau kalba rinkėjai, žiniasklaida ir politikai, šią iniciatyvą ypač palaiko ir Lietuvių diaspora užsienyje. Be jokios abejonės, visi suprantame, kad tai būtų ypatingos svarbos valstybės informacinių technologijų infrastruktūros projektas, todėl norėdami atsakingai įvertinti jo reikalingumą, naudą visuomenei ir galimas grėsmes, inicijuojame išsamios galimybių studijos pirkimą ir tikimės gauti atsakymus į šiandien visuomenėje kylančius klausimus", teigė VRK pirmininkė Jolanta Petkevičienė. 

Esminis šios studijos tikslas – pasitelkus kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų ekspertus įsivertinti saugumo bei patikimumo aspektus, numatyti galimas grėsmes bei atsakyti į pagrindinį klausimą – ar valstybė pasirengusi tokio masto projekto įgyvendinimui. 

Planuojama, kad internetinio balsavimo galimybių studija padės įvertinti internetinio balsavimo informacinės sistemos reikalingumą bei funkcionalumą, naujos valstybės informacinės sistemos kūrimui reikalingas investicijas, rinkėjų identifikavimo bei balso slaptumo ir patikimumo užtikrinimo aspektus. Taip pat ja bus siekiama nustatyti Lietuvos rinkėjų nuomonę, gerąsias pasaulio praktikas bei išsiaiškinti kitą su internetinio balsavimo informacinės sistemos kūrimu susijusią svarbią informaciją. 

Pasak VRK pirmininkės Jolantos Petkevičienės, „atlikta išsami analizė prieš pradedant planuoti internetinio balsavimo informacinės sistemos kūrimą, bus orientuota ne vien tik į technologinius internetinio balsavimo aspektus, bet ir į kibernetinio saugumo, patikimumo užtikrinimą, institucinį pasirengimą, visuomenės pasitikėjimą ir kitus svarbius aspektus". 

Galimybių studija yra privalomas dokumentas kuriant naują valstybės informacinę sistemą, jos rengimui būtų pasitelkti įvairių sričių ekspertai. Galimybių studijos pirkimą numatyta atlikti iš 2022 m. VRK skirtų biudžeto asignavimų. 

VRK sprendimą galite rasti ČIA

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt