Vyriausioji rinkimų komisija grąžins rinkimų užstatus ne visiems

2017-09-21

Šiandien, rugsėjo 21 d., Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimus dėl rinkimų užstatų, kurie buvo sumokėti 2017 m. balandžio 23 d. Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimams bei naujiems rinkimams į Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje, grąžinimo.

Vyriausioji rinkimų komisija grąžins rinkimų užstatus ne visiems

Rinkimų užstatus reglamentuoja Savivaldybių tarybų ir Seimo rinkimų įstatymai. Teisės aktai numato, kad pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, VRK grąžina rinkimų užstatą jį sumokėjusioms partijoms ar jį sumokėjusiems asmenims, jeigu politinės kampanijos dalyvis Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme nustatytais terminais pateikė politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, jos priedus bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus; kandidatai šiurkščiai nepažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo; kandidatas rinkimuose surinko ne mažiau kaip 3 procentus rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Nesilaikantiems įstatymuose numatytų sąlygų, sumokėtas rinkimų užstatas negrąžinamas, o yra pervedamas į valstybės biudžetą.

Iš 2017 m. balandžio 23 d. Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimuose bei naujuose rinkimuose į Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje sumokėtų 19 832,50 Eur rinkimų užstatų, trečdalis nebus grąžinti juos sumokėjusioms politinėms partijoms ar fiziniams asmenims.

Naujuose rinkimuose į Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje už kandidatų įregistravimą buvo gauta 11 106,20 Eur suma. Iš 14 kandidatų į Seimo narius įregistravimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje, rinkimų užstatus atgaus tik 7 juos sumokėjusios politinės partijos ar asmenys, kurių bendra suma 5 553,10 Eur (t. y. po 793,30 Eur už vieną kandidatą).

Likusi užstatų suma papildys valstybės biudžetą, kadangi kandidatai:
1) surinko mažiau kaip 3 procentus rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų (4 kandidatai);
2) nesurinko įstatyme nustatyto rinkėjų parašų skaičiaus (2 kandidatai);
3) nepateikė Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos bei pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų (1 kandidatas).

Už kandidatų į savivaldybės tarybos narius – merus Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse įregistravimą buvo gauta 8 726,30 Eur suma. Iš 11 kandidatų rinkimų užstatus, kurių bendra suma yra 7 139,70 Eur, atgaus 9 juos sumokėję asmenys ar politinės partijos. Surinkusiems mažiau kaip 3 procentus rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, vadovaujantis įstatymų reikalavimais, rinkimų užstatai, kurių bendra suma yra 1 586,60 Eur, už dviejų kandidatų į Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių tarybos narius – merus įregistravimą, nebus grąžinti.

Negrąžintinus rinkimų užstatus, kurių bendra suma 7 139, 70 Eur, įstatymų numatyta tvarka, VRK perves į valstybės biudžetą. 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
el. p.: komunikacija@vrk.lt