VRK atstovės stebėjo Kazachstano Respublikos Senato rinkimus

2017-07-05

2017 m. birželio 28 d. įvyko Kazachstano Respublikos Senato rinkimai, kuriuos stebėti buvo pakviesti ir Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atstovai. Rinkimus stebėjo VRK Rinkimų organizavimo skyriaus vedėja Reda Daniškevičiūtė ir Finansų skyriaus vedėja Danguolė Jakštienė. VRK atstovės Senato rinkimus stebėjo Almatoje.

VRK atstovės stebėjo Kazachstano Respublikos Senato rinkimus

Kazachstano Respublikos parlamentas susideda iš dviejų rūmų: Senato ir Mažiliso.

Žemuosius rūmus – Mažilisą – sudaro 107 deputatai, iš kurių 98 nariai yra renkami visą šalies teritoriją apimančioje rinkimų apygardoje pagal proporcinį atstovavimą, o devyni nariai – Kazachstano Asamblėjos patariamosios institucijos.

Aukštuosius rūmus – Senatą – sudaro 47 nariai. Iš jų  32 yra renkami rinkikų (tarybos narių), o 15 – skiriami Respublikos Prezidento. Nuo kiekvienos apskrities ir miesto yra renkama po du Senato narius. Senato  deputatų kadencija – šešeri metai, Mažiliso deputatų kadencija – penkeri metai.

Senato nariu gali būti Kazachstano pilietis, sulaukęs 30 metų, turintis aukštąjį išsilavinimą ir penkerių metų darbo patirtį. Taip pat jam yra taikomas sėslumo cenzas: kandidatas turi ne mažiau kaip 10 metų būti gyvenęs šalyje ir ne mažiau kaip trejus metus teritorijoje srities, kurioje kandidatuoja.

Senato nariai yra renkami slaptu balsavimu, netiesiogiai rinkikų – Maslichatų (t. y. vietos savivaldos tarybų) deputatų. Kandidatais į Senato narius gali būti iškelti Maslichatų arba asmuo gali išsikelti pats. Partijos savo kandidatus gali iškelti per savo atstovus Maslichatuose.

Kadangi pusė iš 32 renkamų Senatorių yra perrenkami kas trejus metus, š. m. birželio 28 d. buvo organizuoti rinkimai 16 senatorių išrinkti, t. y. po vieną iš 14 apskričių ir po vieną iš Astanos ir Almatos miestų.

Senato rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja daugiau kaip 50 proc. rinkikų, o išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiau nei 50 proc. rinkikų, dalyvavusių rinkimuose, balsų. Jei pirmame balsavimo rate kandidatas neišrenkamas, tą pačią dieną organizuojamas antrasis balsavimas, kuriame dalyvauja du kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Antrame balsavime išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai rinkimuose dalyvavusių rinkikų balsų.

VRK atstovės rinkimus stebėjo Almatoje, kurioje išsikėlė trys kandidatai. Rinkimų diena prasidėjo rinkikų susirinkimu, kuriame buvo nustatyta, kiek jų dalyvauja, ir išaiškinta balsavimo tvarka. Rinkimuose Almatoje dalyvavo 34 rinkikai, kurie slapto balsavimo kabinoje užpildė biuletenius ir įmetė juos į balsadėžę. Vadovaujantis daugumos atstovavimo principu, Senatorius buvo išrinktas dar pirmojo balsavimo metu.