VRK atstovės dalyvavo konferencijoje „Pinigai politikoje"

2017-06-30

2017 m. birželio 19–20 d. Tbilisyje (Gruzijoje) vyko regioninė konferencija „Pinigai politikoje", kurios tikslas – suteikti galimybę suinteresuotiems asmenims identifikuoti sritis, kurioms reikalingi pokyčiai ir naujas teisinis reguliavimas, taip pat pasidalinti gerąją patirtimi, teisinio reguliavimo gerinimo idėjomis ir pamokomis, išmoktomis efektyvinant politinio finansavimo teisinio reguliavimo įgyvendinimo kontrolę.

VRK atstovės dalyvavo konferencijoje „Pinigai politikoje

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Estera Miežytė.

Konferenciją organizavo Gruzijos Respublikos Valstybės audito institucija (SAOG), Europos Komisija (CoE), Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR), Tarptautinis demokratijos ir rinkimų paramos institutas (IDEA), Tarptautinis rinkimų fondas (IFES), Nyderlandų daugiapartinės demokratijos institutas (NIMD), „Transparency International" Gruzijos skyrius (TI-GEORGIA).

Konferencijos dalyvius pasveikino Gruzijos Parlamento pirmininkas Iraklis Kobakhidzes (Irakli Kobakhidze), Valstybės kontrolierius Lašas Tordijas (Lasha Tordia) ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Tamara Zhvanija (Tamar Zhvania). Konferenciją sudarė šešios dalys.

Pranešimus skaitė Sofijos universiteto profesorius Danielis Smilovas (Daniel Smilov), ESBO/Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (OSCE/ODIHR) Demokratijos plėtros departamento vadovas Martinas Valeckis (Marcin Walecki), valstybių parlamentų nariai, įvairių šalių kontroliuojančių institucijų, politinių partijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Konferencijoje daug dėmesio skirta visuomenės nepasitikėjimo politinėmis partijomis problematikai, partijų ir kampanijų finansavimui, valstybės ir privataus finansavimo balansui, informacinių technologijų taikymui ir finansavimo duomenų viešinimui, duomenų prieinamumui visuomenei, abiejų lyčių atstovavimui, stebėsenai ir sankcijų taikymui. Pabrėžta, kad nepasitikėjimas politinėmis partijomis labiau yra susijęs ne su partijų finansavimo kontrole, o su atstovavimu po rinkimų. Konferencijoje ypatingas dėmesys buvo skirtas administracinių resursų panaudojimui rinkimų metu bei tokio pobūdžio nusižengimų tyrimo problematikai.