Asociacija „Visuomenės pažangos institutas" pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą

2017-09-27

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymas) 16 straipsnio 4 dalis numato, jog politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai. Vyriausioji rinkimų komisija įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje.

Asociacija „Visuomenės pažangos institutas

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), tikrindama 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės kampanijos dalyvių pateiktas Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas, atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 2017 m. balandžio 3–23 d. nuomojosi reklamos plotą iš asociacijos „Visuomenės pažangos institutas" (Asociacija), kuri nėra pateikusi savo politinės reklamos įkainių VRK.

Siekiant nustatyti, ar nebuvo pažeistos Įstatymo nuostatos dėl politinės reklamos skleidimo, Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius atliko tyrimą ir parengė pažymą.

Atsižvelgusi į pažymoje išdėstytas aplinkybes, VRK š. m. rugsėjo 27 d. posėdžio metu pripažino, kad išnuomojusi stendą Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio politinei reklamai skleisti asociacija „Visuomenės pažangos institutas" pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, pagal kurią politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai skleisti politinę reklamą gali tik pagal VRK pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt