Visuomenės informavimo etikos komisija paskelbė 2016 m. Seimo rinkimų kampanijos laikotarpio žiniasklaidos vertinimo apžvalgą

2017-02-03

Valdžios rinkimai yra vienas svarbiausių demokratinės valstybės gyvenimo įvykių, kartu tai egzaminas žiniasklaidai, kaip demokratijos sergėtojai. Ar pavyko žiniasklaidai išlaikyti šio rudens egzaminą? Visuomenės informavimo etikos komisija pristato 2016 m. Seimo rinkimų kampanijos laikotarpio žiniasklaidos vertinimo apžvalgą.

Visuomenės informavimo etikos komisija paskelbė 2016 m. Seimo rinkimų kampanijos laikotarpio žiniasklaidos vertinimo apžvalgą

Visuomenės informavimo etikos komisija (Etikos komisija) rinkimų kampanijos metu vykdė aktyvią veiklą. 2016 m. rugpjūčio mėnesį buvo pasirašytas susitarimas su Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK) dėl bendradarbiavimo politinės reklamos vertinimo srityje. Iškilus ginčui dėl visuomenės informavimo priemonėse paskleistos informacijos pripažinimo politine reklama, VRK galėjo kreiptis į Etikos komisiją ir gauti jos nuomonę. Pasinaudojusi šia galimybe, VRK kreipėsi į Etikos komisiją, prašydama pareikšti nuomonę dėl 32-uose skunduose nurodytų publikacijų ir situacijų atitikimo visuomenės informavimo etikos principams.

Šioje apžvalgoje Etikos komisijos pastebėjimai pateikiami trimis aspektais: atskirai aptariami nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos reikalai, o taip pat išskirti atvejai, susiję su viešosios informacijos rengėjų dalyvavimu rinkimuose. Su Etikos komisijos apžvalga galite susipažinti ČIA.