Visagino merei prokurorė uždraudė lankytis savivaldybėje

2015-05-04

Panevėžio apygardos prokurorė merę Dalią Štraupaitę įpareigojo nesilankyti Visagino savivaldybės patalpose. Priešingu atveju, pažeidus šį įpareigojimą, kardomosios priemonės jai gali būti sugriežtintos. Pernai spalį D. Štraupaitė jau buvo suimta ir savaitę praleido Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

Visagino merei prokurorė uždraudė lankytis savivaldybėje

Tokį nutarimą, papildydama Visagino merei jau skirtų kardomųjų priemonių sąrašą, prokurorė priėmė paskutinę balandžio dieną. Jau anksčiau D. Štraupaitei buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, taip pat nebendrauti su keliolika nurodytų asmenų.

Nutarimas buvo atsakas į tai, kad 2015 m. kovo 1 d. savivaldos rinkimuose tiesiogiai mere išrinkta D. Štraupaitė balandžio 16 d. pirmininkavo pirmajam naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžiui. Pareigūnų vertinimu, šitaip merė pažeidė Panevėžio apylinkės teismo nutartį, kuria dėl jai pareikštų įtarimų prekyba poveikiu D. Štraupaitė keturiems mėnesiams, iki gegužės 12 dienos, yra nušalinta nuo pareigų. Apie tai prieš tarybos posėdį teismas visus jos narius buvo informavęs raštu.

Dėl šios teismo nutarties nevykdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tarybos posėdyje D. Štraupaitė išreiškė nuomonę, kad nušalinta ji buvo nuo ankstesnės kadencijos mero pareigų, todėl dabar ši teismo nutartis negali būti taikoma.

Vyriausioji rinkimų komisija balandžio 10 d. sprendimu rekomendavo D. Štraupaitei susilaikyti nuo priesaikos davimo, o nušalinimą nuo pareigų vykdyti tokiu būdu, kad išrinktoji Visagino savivaldybės taryba galėtų tinkamai ir veiksmingai vykdyti savo veiklą ir nebūtų daroma kliūčių skirti laikinuosius savivaldybės tarybos ir administracijos vadovus, iki ji pati galės eiti rinkėjų jai patikėtas pareigas

Visagino merė nuo pareigų buvo nušalinta Specialiųjų tyrimų tarnybai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės kyšių reikalavimo. Pareigūnai D. Štraupaitę įtaria reikalavus pinigų iš keleto įmonių, kurios dalyvavo savivaldybės skelbtuose statybos bei remonto darbų konkursuose, vadovų. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, už palankų sprendimą viešųjų pirkimų konkursuose, merei buvo perduoti kyšiai – daugiau kaip 32,5 tūkst. litų (9,4 tūkst. eurų).

D. Štraupaitė savo kaltę neigia.

Visagino tarybos nare ji renkama nuo 2000 m. Šiemet mere, įveikusi devynis varžovus, D. Štraupaitė tapo per pakartotinį balsavimą kovo 15 d. Surinkusi 54,10 proc. rinkėjų balsų, ji nugalėjo Rusų sąjungos kandidatą Vitalių Besakirską (45,90 proc.).

2015 m. savivaldos rinkimuose Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) iškelti kandidatai Visagino taryboje gavo šešis mandatus iš 25-ių. D. Štraupaitė savo narystę šioje partijoje yra sustabdžiusi.