Vidurio ir Rytų Europos rinkimų organizatorių asociacijos metinėje konferencijoje dėmesys rinkėjui

2017-11-10

Vidurio ir Rytų Europos rinkimų organizatorių asociacija (ACEEEO), kartu su pirmininkavimą perėmusia Bulgarijos Centrine rinkimų komisija, š. m. lapkričio 8 ̶ 10 dienomis rengia 26-ąją tarptautinę metinę konferenciją tema „Sąmoningas rinkėjas skaitmeniniame amžiuje".

Vidurio ir Rytų Europos rinkimų organizatorių asociacijos metinėje konferencijoje dėmesys rinkėjui

Konferencijoje, kuri šiais metais vyksta Sofijoje (Bulgarijos Respublika), dalyvauja daugiau kaip šimtas rinkimų organizavimo ekspertų iš daugiau nei 30 šalių bei ekspertai iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuro (OSCE/ODIHR), Tarptautinio rinkimų fondo (IFES) ir Venecijos komisijos.

ACEEEO kvietimu konferencijoje dalyvauja ir Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė bei Mokymų ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Ivanauskaitė-Pettinari.

Šių metų konferencijoje didžiausias dėmesys sutelktas į rinkėjo sąmoningumo ugdymą skaitmeniniame amžiuje, informacinių ir ryšių technologijų plėtrą bei jų poveikį rinkimų procesui.

Konferencijos metu buvo kalbėta ir žiniasklaidos laisvės tema, jos įtaką rinkėjų informuotumui. Diskutuota apie tai, kaip išlaikyti balansą tarp kandidatų saviraiškos politinės kampanijos metu, spaudos laisvės bei rinkėjo teisės būti informuotam.

Vienas svarbiausių akcentų pranešimuose ir diskusijose – išsamios ir tikslios informacijos pateikimas rinkėjams bei rinkimų organizatorių vaidmuo šiame procese. Didelis dėmesys buvo skirtas pirmą kartą balsuojančiųjų rinkėjų pilietiniam šveitimui ir skatinimui balsuoti. Atsižvelgiant į XXI amžiaus iššūkius, ieškota naujų galimybių, pasitelkiant naujausias informacinių ir ryšių technologijas bei socialinę žiniasklaidą, rinkėjų informuotumui užtikrinti.

Lietuvos patirtimi apie rinkimų viešinimą ir rinkėjų švietimą pasidalins Laura Matjošaitytė, kuri šia tema skaitys pranešimą. Primename, kad 26-oji metinė konferencija vyksta dar ir šiandien.

VRK sveikina buvusį pirmininką Zenoną Vaigauską, kuris ACEEEO konferencijoje visų valstybių narių balsais buvo paskelbtas garbės nariu. 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982,
El. p.: komunikacija@vrk.lt