Vasario 2-oji Tarptautinė rinkimų diena

2017-01-23

Tarptautinės rinkimų dienos idėja buvo pasiūlyta 2005 m. rugsėjo 14–17 d. Budapešte (Vengrijoje) vykusioje Pasaulio rinkimų organizatorių konferencijoje, kurią surengė Centrinės ir Rytų Europos rinkimų vadovų asociacija (ACEEEO). Jos sumanytojai siekė stiprinti pasitikėjimą demokratiniais procesais, informuoti visuomenę apie rinkimų sistemas ir įvairius balsavimo būdus, pažymėti svarbų parlamentų, vyriausybių, politikų ir pasaulio lyderių vaidmenį stiprinant demokratiją ir skatinant rinkėjų aktyvumą, stengtis, kad jauniems ir pirmą kartą rinkimuose dalyvaujantiems rinkėjams demokratinės vertybės būtų svarbios. Buvo nuspręsta, kad tarptautinė rinkimų diena (angl. Global Elections Day) turėtų būti minima kasmet pirmąjį vasario ketvirtadienį.

Vasario 2-oji Tarptautinė rinkimų diena

Šiais metais Tarptautinė rinkimų diena turėtų būti minima vasario 2 dieną.

Rinkimai žmonijos istorijoje žinomi nuo seniausių laikų. Skirtingi buvo jų modeliai, sistemos bei procedūros.

Piliečių galimybė dalyvauti rinkimuose tiesiogiai priklausė nuo nustatytų reikalavimų (dar kitaip vadinama rinkimų cenzo terminu). Rinkimų įstatymais galėjo būti nustatomi amžiaus, lyties, turto, luomo, išsilavino, sėslumo ir kt. cenzai. Pavyzdžiui, balsavimo teisė Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo suteikta tam tikrus amžiaus ir turto reikalavimus atitinkantiems vyrams. Tuo tarpu moterys, nors ir aktyviai dalyvavusios politinėje veikloje vietiniame lygmenyje, nebuvo pripažįstamos kaip pilnaverčiai piliečiai, galintys balsuoti rinkimuose. Moterims pirmą kartą rinkimų teisė visoje valstybėje buvo suteikta Naujojoje Zelandijoje (1893 m.), Australijoje (1902 m.), Suomijoje (1906 m.), Norvegijoje (1913 m.), Danijoje ir Islandijoje (1915 m.). Lietuva rinkimų teisę moterims pripažino 1918 m., taip patekdama tarp į pirmųjų valstybių gretas pripažinusių moterų teisę rinkti. Lietuvoje organizuotas moterų judėjimas dėl rinkimų teisės prasidėjo 1905 m., kai Vilniuje susikūrė pirmoji moterų organizacija kovojusi už moterų rinkimų teises. Jos gretose  buvo ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, kuri buvo išrinkta į Steigiamąjį Seimą. Būtent ji pirmininkavo iškilmingame 1920 m. gegužės 15 d. Seimo posėdyje iki Seimo Pirmininku buvo išrinktas Aleksandras Stulginskis.

Pirmieji visuotiniai demokratiniai rinkimai Lietuvoje įvyko 1920 m. balandžio 14 d. – į Steigiamąjį Seimą. Rinkimų teisę Lietuvoje, skirtingai nei Prancūzijoje ir daugelyje Europos valstybių, turėjo ir moterys. Tarp 112 Steigiamojo Seimo narių buvo 8 moterys.

Rinkimai, kokius esame įpratę matyti šiandien, pradėti vykdyti palyginti neseniai, tik XIX amžiaus pradžioje, pradėjus plisti demokratiniams valdymo metodams, vis labiau išplečiant balsavimo teisę turinčių piliečių gretas. Šiais laikais demokratinių rinkimų principai (visuotinė, lygi, tiesioginė rinkimų teisė ir slaptas balsavimas) yra visuotinai pripažinti tarptautiniuose susitarimuose, nacionalinėse konstitucijose ir įstatymuose. XXI a. laisvi ir demokratiniai rinkimai yra laikomi viena iš svarbiausių teisinės demokratinės valstybės gyvavimo sąlygų.

Tarptautinei rinkimų dienai paminėti, Vyriausioji rinkimų komisija organizuoja apskritojo stalo diskusiją tema „Politinės reklamos skaidrumas vs. žiniasklaidos laisvė". Renginys vyks š. m. vasario 2 d., 9 val. Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure (Gedimino pr. 53, Vilnius).

Renginio metu ketinama gvildenti politinės reklamos ir žiniasklaidos laisvės santykio problemas: kur baigiasi žurnalisto saviraiškos laisvė ir prasideda politinė reklama; ar Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme yra įtvirtinti tinkami reikalavimai žiniasklaidai; ar leistini apribojimai žiniasklaidai politinės kampanijos laikotarpiu; kaip suderinti, kad žiniasklaida netaptų paslėptos, slaptų šaltinių finansuojamos, politinės reklamos skleidėja ir nebūtų įvedama cenzūra, etc.

Diskusijoje dalyvaus Vyriausiosios rinkimų komisijos, Visuomenės informavimo etikos komisijos, Interneto žiniasklaidos asociacijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovai bei akademinė bendruomenė.

Kviečiame dalyvauti renginyje ir prasmingai paminėti Tarptautinę rinkimų dieną. Su renginio programa galima susipažinti ČIA.

 

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija.