Valstybės finansavimo partijoms dar teks palūkėti

2015-09-11

Šių metų antrąjį pusmetį asignavimus partijos, priklausomai nuo jų pasirodymo 2012 m. Seimo, 2014 m. Europos Parlamento bei 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimuose rezultatų, iš valstybės biudžeto gaus apie 2,75 mln. eurų.

Valstybės finansavimo partijoms dar teks palūkėti

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) asignavimus politinių partijų veiklai finansuoti paskirstys ir išmokės tiktai po to, kai iš Teisingumo ministerijos gaus pažymą apie partijų atitiktį įstatymų reikalavimams dėl partijos narių skaičiaus.

Tokią pažymą Teisingumo ministerija VRK turi pateikti iki lapkričio 1 d.

Pagal Politinių partijų įstatymą, iki spalio 1 d. partijos privalo Teisingumo ministerijai pateikti savo narių sąrašą, nurodant partijos nario vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą.

Skirstant partijoms valstybės biudžeto lėšas antrajam 2015-ųjų pusmečiui, bus atsižvelgta ir į tai, kaip partijos pasirodė pakartotiniuose Trakų ir Šilutės rajonų savivaldybių tarybų bei naujuose Seimo rinkimuose Varėnos–Eišiškių apygardoje.

VRK pripažinus, kad politinė partija šiurkščiai pažeidė Politinių partijų įstatymą arba padarė šiurkštų politinės kampanijos finansavimo pažeidimą, tokiai partijai VRK sprendimu iki dvejų metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos valstybės biudžeto asignavimai neskiriami. Dėl šios priežasties nepaskirstyti valstybės biudžeto asignavimai grąžinami į valstybės biudžetą.

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu buvo patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms – 5 502 491 euras.

Pusė šios sumos partijoms buvo paskirstyta pirmąjį pusmetį. Tuomet VRK nustatė, kad Politinių partijų įstatymo reikalavimus partijoms, kurios savo veiklai finansuoti siekia iš valstybės biudžeto gauti asignavimų, pagal paduotą rinkėjų balsų skaičių atitinka devynios politinės partijos. Šie asignavimai paskirstyti atsižvelgiant į rinkėjų balsus, paduotus už partijas 2012 m. Seimo, 2014 m. Europos Parlamento bei 2015 m. savivaldybių tarybų (išskyrus Trakų ir Šilutės rajonus – čia vadovaujamasi 2011 m. rinkimų rezultatais) rinkimuose. Balsai, gauti tiesiogiai renkant savivaldybių merus, neįskaičiuojami.

Buvo nustatytas 2015 m. pirmojo pusmečio vieno rinkėjo balso finansinis koeficientas – 0,53 euro. Asignavimai apskaičiuojami pagal partijų gautų balsų ir šio koeficiento sandaugą. Už visas devynias partijas buvo paduota per 5,191 mln. (93,7 proc.) rinkėjų balsų. Kitos rinkimuose dalyvavusios, tačiau 3 proc. rinkėjų balsų nesurinkusios partijos, drauge gavo 350,3 tūkst. (6,3 proc.) balsų.

Antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms VRK perves iki lapkričio 15 d.