Vadovaujantis naujais asmens duomenų apsaugos teisiniais reikalavimais kandidatų anketų duomenys perkelti į „Rinkėjo puslapį"

2022-01-04

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymų redakcijos, kurios numato naujus asmens duomenų apsaugos reikalavimus kandidatų duomenims.

Vadovaujantis naujais asmens duomenų apsaugos teisiniais reikalavimais kandidatų anketų duomenys perkelti į „Rinkėjo puslapį

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymų redakcijos, kurios numato naujus asmens duomenų apsaugos reikalavimus kandidatų duomenims.

Vadovaujantis naujais asmens duomenų apsaugos reikalavimais, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kandidatų pareiškinių dokumentų duomenis, kurie yra leidžiami pagal galiojančius teisės aktus,  perkėlė į VRK administruojamą elektroninių paslaugų portalą „Rinkėjo puslapis".

Duomenų rinkiniai skelbiami portale „Rinkėjo puslapis" adresu: https://www.rinkejopuslapis.lt/ataskaitu-formavimas

Teisinis pagrindas šiam duomenų perkėlimui yra Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 391 straipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų 381 straipsnis, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų  371 straipsnis, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymų 401 straipsnis.

Juose numatyta, kad kandidatų pareiškinių dokumentų duomenys savivaldybių tarybų rinkimuose ir Europos Parlamento rinkimuose gali būti skelbiami tik 10 metų. Respublikos Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimuose įstatymų leidžiami duomenys skelbiami neterminuotai.

Taip pat šie reikalavimai numato, kad dalį informacijos, nurodytos kandidato anketoje, leidžiama skelbti tik iki politinės kampanijos laikotarpio pabaigos. Ši informacija apima kandidatų gimimo vietą, tautybę, išsilavinimą, užsienio kalbų mokėjimą, pomėgius, šeiminę padėtį, sutuoktinio ar sutuoktinės vardą (pavardę), vaikų vardus (pavardes), telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt