UAB „Gulbelė" pažeidė politinės reklamos skleidimo sąlygas

2017-09-04

Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK), tikrindama 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės kampanijos dalyvių pateiktas Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas, atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Gulbelė" nepateikė savo politinės reklamos įkainių VRK, nors minėtos politinės kampanijos metu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir su Lietuvos socialdemokratų partijos kandidate Raminta Bastyte sudarė sutartis dėl reklamos plotų, kuriuose buvo skleidžiama minėtų politinės kampanijos dalyvių politinė reklama, nuomos.

UAB „Gulbelė

Tyrimą atliko VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius, kurio metu UAB „Gulbelė" buvo išsiųstas paklausimas dėl politinės reklamos skleidimo bendrovei priklausančiuose reklamos plotuose.

UAB „Gulbelė" atsakyme į VRK paklausimą nurodyta, kad įmonė politinės reklamos įkainių nepateikė dėl nežinojimo ir pripažįsta padariusi pažeidimą, dėl kurio labai apgailestauja ir ateityje griežtai žada laikytis Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymas). Atsakyme taip pat nurodyta, kad įmonė nėra nusistačiusi reklamos plotų nuomos įkainių, todėl „kiekvieną kartą šalys tarpusavyje tariasi ir priima abiem pusėms priimtiną sprendimą". Įmonės interneto svetainėje nurodytos pagrindinės veiklos sritys yra mažmeninė prekyba (maisto prekėmis ir statybinėmis medžiagomis), gamyba (duonos ir pyrago gaminių), maitinimo paslaugos ir nekilnojamojo turto nuoma. Skiltyje „Nuoma" pateikiama informacija tik apie nuomojamas patalpas, t. y. nerasta informacijos, kad UAB „Gulbelė", be patalpų, nuomotų ir reklamos plotus. Tačiau įmonė atsakė, jog „UAB „Gulbelė" įprastai savo veikloje užsiima reklamos plotų <...> nuoma". Kadangi kainos už nuomos paslaugą nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju tariantis su nuomininkais, tai ir susitarimai su Raimondu Januševičiumi (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatu) ir Raminta Bastyte buvo skirtingi, <...> tačiau šalių susitarimai buvo abiem pusėms priimtini".  

Susipažinus su abiem politinės kampanijos dalyviais sudarytų reklaminių plotų nuomos sutarčių sąlygomis, nustatyta, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatui Raimondui Januševičiui už panašias paslaugas buvo taikomos gerokai mažesnės kainos nei kandidatei Ramintai Bastytei. Įmonė nurodė dvi priežastis: „1) viena iš Ramintos Bastytės politinių reklamų buvo iškabinta viešojo transporto stotelėje, kuri laikoma labai patrauklia vieta reklamai ir jai taikomos didesnės (miesto) kainos; 2) Raimondas Januševičius savo politinės reklamos iškabinimu ir nukabinimu rūpinosi pats, todėl jam buvo taikomos mažesnės kainos.  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė patvirtino, kad išlaidų už tentų pakabinimą / nukabinimą nebuvo, nes šiuos darbus Raimondas Januševičius atliko pats". Pažymėtina ir tai, kad UAB „Gulbelė" pagrindinė veikla nėra reklamos paslaugos, todėl įmonė gali nuomoti stendus pigiau.

VRK siekdama įsitikinti, ar iš tikrųjų toje pačioje gatvėje esančių reklamos plotų – vienas viešojo transporto stotelėje, kitas ant pastato sienos – nuomos kaina skiriasi tokiu dideliu skirtumu, papildomai paprašė UAB „Gulbelė", kad ši pateiktų kitų PVM sąskaitų faktūrų ar sutarčių pavyzdžių. Nors palyginimui pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti reklamos plotai yra kitose Šakių miesto gatvėse (ne V. Kudirkos g.), VRK nustatė, kad Ramintai Bastytei ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai už reklamos plotų, įrengtų Šakių mieste esančių pastatų, nuomą buvo taikoma panaši kaina.

Atsižvelgiant į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus pažymą, 2017 m. rugsėjo 4 d. VRK posėdžio metu nariai nusprendė pažymai pritarti ir pripažinti, jog UAB „Gulbelė", kuri pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 78 dalį laikytina viešosios informacijos skleidėja, išnuomojusi reklamos plotus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai ir Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatei Ramintai Bastytei politinei reklamai skleisti, pažeidė Įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, pagal kurią politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai skleisti politinę reklamą gali tik pagal VRK pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
el. p.: komunikacija@vrk.lt